Ketterä johtaminen mikroyrityksissä 5 op (OY)

Kauppa, talous, rahoitus ja tekniikka, yksittäiset jaksot

08.01.2024 00:00 - 04.06.2024 00:00

Mikroyrityksen liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä tuottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä kurssilla opitaan vastaamaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ketterän johtamisen menetelmillä. Kurssi tarjoaa sekä teoriaa että konkreettisia työkaluja yrityksen ketterään johtamiseen, jolla saadaan kilpailuetua. Lisäksi opintojaksolla opitaan hallitsemaan nopean ja kokeilevan tuotteistamisen ja palveluntuottamisen käsitteistö ja periaatteet nopeasti muuttuvissa tuote- ja palvelukehitysympäristöissä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee mikroyritysten ketterän johtamisen keskeiset periaatteet ja työkalut
  • ymmärtää kuinka ketterä johtaminen tuottaa yritykselle kilpailuetua muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
  • ymmärtää toimijoiden roolit ja vastuut ketterässä toiminnassa

Verkko-opetus

Kurssin projektityö tehdään oikeaan yritykseen. Projektityössä selvitetään yrityksen digitaalisen valmiuden nykytila ja mahdolliset kehitystoimenpiteet. Opiskelijat tuottavat yritykselle yhteistyössä tulevaisuuden digisuunnitelman.

55 €

06.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 18.12.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Oulun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).