Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Kulttuuri ja hyvinvointi

07.09.2023 09:00 - 11.01.2024 16:00

Koulutuksen aloituspäivät to-pe, muutoin verkko-opetus keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–16 seuraavasti:

to-pe 7.–8.9.2023
ke-to 4.–5.10.2023
ke-to 1.–2.11.2023
ke-to 29.–30.11.2023
ke-to 10.–11.1.2024

Verkossa

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutus on viiden reaaliaikaisen verkko-opetusjakson mittainen johdatus kirjallisuusterapiaan. Ammatillinen täydennyskoulutus sisältää 10  verkko-opetuspäivää ja itsenäistä työskentelyä. Työmenetelmänä käytetään oman kasvun kirjaa.

Kirjallisuusterapiassa tuetaan ihmisen kasvua ja kehitystä keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi sekä ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa, samoin kuin monenlaiseen asiakas- ja potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella ja sosiaalisilla taidoilla on merkitystä.

Kirjallisuusterapiaa käytetään minän vahvistamiseen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen. Kirjallisuusterapian menetelmiä voidaan hyödyntää lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden elämän asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen. Kirjallisuusterapiaa voidaan käyttää mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnan toiminnassa, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen ja oppilaitosten erilaisissa toimintapiireissä.

Tämä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa (I). Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen (II osa). Koulutus on Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n hyväksymä.

Koulutus on avointa kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii jokaiselle, joka haluaa lisätä voimavarojaan ja itsetuntemustaan terapeuttisen kirjoittamisen ja lukemisen avulla.

Koulutus toimii myös ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvonta- ja esimiestyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveys-, opetus-, kasvatus-, taide-, kirjallisuus- ja kirjastoalan henkilöstölle.

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutus on viiden lähijakson mittainen johdatus kirjallisuusterapiaan. 

 • Johdanto kirjallisuusterapiaan, tavoitteet, rakenne ja suoritustavat
 • Narratiivisuus, fantasia ja tarinat kirjallisuusterapiassa
 • Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja päiväkirjatyöskentely
 • Kirjoittaminen ja lukeminen yhteisöllisenä toimintana
 • Unet kirjallisuusterapiassa
 • Kirjallisuusterapia muiden taideterapioiden kentässä.
 • Sarjakuvan terapeuttinen käyttö
 • Sukupuoli, vanhemmuus ja kehollisuus identiteetin rakentajina
 • Tanssi- ja liiketerapia
 • Luontokirjoittaminen ja unelmatyöskentely kirjallisuusterapiassa.

Kirjallisuusterapia on luova terapiamuoto, jossa käytetään valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä, äänitteitä ja videoitua materiaalia) sekä itse kirjoitettua tekstiä terapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Koulutuksessa tutustutaan myös muihin luoviin terapioihin.

Koulutuksen jälkeen osaat kertoa perusasiat kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Osaat käyttää kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvusi tukena. Osaat soveltaa teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuusterapeuttisista menetelmistä.  

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • vertailla kirjallisuusterapian erityispiirteitä muihin luoviin terapioihin  
 • kertoa esimerkkejä kirjallisuusterapian soveltamisalueista
 • kuvata tärkeimpiä kirjallisuusterapeuttisia lukemis- ja kirjoittamismenetelmiä
 • luetella kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisia, itsetuntemusta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
 • selittää luovan ja terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen yhtäläisyyksiä ja eroja
 • tunnistaa oman terapeuttisen työskentelyn ja kirjallisuusterapian ammatillisen käytön eron
 • eritellä kirjallisuusterapian menetelmien käyttömahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja kasvun tukena sekä omassa työssä.

to-pe 7.–8.9.2023 kello 9–16
(huom! aiemmin ilmoitetut aloituspäivät ke-to 6.-7.9. ovat muuttuneet, ja ovat nyt to-pe 7.-8.9.)

 • Johdanto kirjallisuusterapiaan, tavoitteet, rakenne ja suoritustavat
 • Narratiivisuus, fantasia ja tarinat kirjallisuusterapiassa

kouluttajina Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

ke-to 4.–5.10.2023 kello 9–16

 • Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja päiväkirjatyöskentely
 • Kirjoittaminen ja lukeminen yhteisöllisenä toimintana

Kouluttajina Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

ke-to 1.–2.11.2023 kello 9–16

 • Unet kirjallisuusterapiassa
 • Kirjallisuusterapia muiden taideterapioiden kentässä
 • Sarjakuvan terapeuttinen käyttö

Kouluttajina Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri ja Emmi Valve

ke-to 29.–30.11.2023 kello 9–16

 • Sukupuoli, vanhemmuus ja kehollisuus identiteetin rakentajina
 • Tanssi- ja liiketerapia

Kouluttajina Karoliina Maanmieli, Katri Kluukeri ja Annika Sarvela

ke-to 10.–11.1.2024 kello 9–16

 • Luontokirjoittaminen ja unelmatyöskentely kirjallisuusterapiassa
 • Koulutuksen päätös.

Kouluttajina Karoliina Maanmieli ja Katri Kluukeri

Koulutuksessa on viisi kahden päivän koulutusjaksoa (80 tuntia). Lisäksi opiskelija tekee koko koulutuksen ajan oman kasvun kirjaa, joka tukee opiskelijan henkilökohtaista ja ammatillista kasvua koko oppimisprosessin ajan.

Oman kasvun kirja sisältää itsenäistä työskentelyä (325 tuntia). Tämä koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä (150 tuntia) sekä koulutusjaksojen aikana opittujen kirjallisuusterapia- ja muiden luovien terapioiden tekniikoiden kokemuksellisesta harjoittelusta (175 tuntia), jonka tekemiseen ja vaiheisiin ohjataan erikseen.

Jaksot sisältävät verkkokoulutusta ja runsaasti menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Keskeinen työväline on oman kasvun kirja, joka rakentuu koulutuksen kuluessa – osin koulutuspäivien aikana, osin itsenäisesti. 

Kaikille yhteinen perusoppikirja on Silja Mäen ja Terhikki Linnainmaan toimittama Hoitavat sanat (pokkarimuodossa nimellä Hoivasanat). Kouluttajat valitsevat lisäksi koulutusmateriaaliksi kolme ajankohtaista kirjallisuusterapiaan liittyvää artikkelia. Opiskelijat lukevat myös omaa ammatillista tai henkilökohtaista kasvua tukevaa kirjallisuus- ja muihin luoviin terapioihin liittyvää kirjallisuutta.

Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian koulutuspolun ensimmäisen osan (15 op). Halutessaan opiskelija voi hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan kirjallisuusterapiaohjaajakoulutukseen (II osa).

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Opiskelija osoittaa oman kasvun kirjan avulla, että hän on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet. Osaamisen arviointi perustuu työskentelyyn koulutusjaksoilla, opiskelijan itsearviointiin ja oman kasvun kirjaan.

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija haluaa. Opiskelija antaa suostumuksen osaamisen arvioinnin kirjaamisesta Koski-tietovarantoon. Koulutuksesta saa todistuksen. Koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Arviointikriteerit ovat:

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä kirjallisuuterapian tietoperustaan
 • Opiskelija osaa käyttää kirjallisuusterapian käsitteitä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti
 • Opiskelija osaa käyttää opittuja kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä ja välineitä oman henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvunsa tukena.

Tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli ja kirjallisuusterapiaohjaaja ja -kouluttaja Katri Kluukeri, pedagogi, tanssija ja joogaohjaaja Annika Sarvela.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutus toteutuu! Ilmoittautumisaikaa jatkettu. 

1575 € sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin. Opintomaksu laskutetaan 5 erässä opetuspäivien yhteydessä.

04.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.8.2023 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).