Kognitiiviset prosessit 5 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

ilmoittautuminen kevätlukukauden 2023 toteutukselle 13.1.2023 mennessä

Opintojaksolla käsitellään muistiprosesseja (unohtaminen, prospektiivinen ja implisiittinen muisti, todistajanlausuntopsykologia), kielen ymmärtämistä ja tuottamista, käsitteiden muodostamista, ajatteluprosesseja, emootioiden vaikutusta kognitioihin ja tietoisuuden toimintaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kokonaiskuvaa ihmisestä tiedon vastaanottajana, käsittelijänä ja käyttäjänä, tunnistaa muistin toiminnan rajoituksia ja tunteiden vaikutuksia tiedonkäsittelyyn, tuntee käsitteellistä ajattelua ja tunnistaa ajatusvinoumia sekä ymmärtää puheen tuottamisen ja tekstin ymmärtämisen mekanismeja ja tuntee tietoisuuden toimintaa.

Aineopintojen aloittamisen lähtötasoksi vaaditaan psykologian perusopintokokonaisuuden suorittaminen vähintään arvosanalla 3/5 tai arvosanalla Hyväksytty, mikäli opiskelija pystyy osoittamaan HYV-arvosanan vastaavan vähintään arvosanaa 3/5.
 

Huom! Tälle jaksolle ilmoittautuminen Pepissä syys-, kevät- ja kesälukukauden kahden ensimmäisen viikon aikana.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

13.01.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).