Seksuaalineuvoja (30 op) (JAMK)

Sosiaali ja terveys

25.10.2022 09:00 - 01.11.2023 16:00

ti-ke 25.-26.10.2022
ke-to 7.-8.12.2022
ma-ti 6.-7.2.2023
ma-ti 27.-28.3.2023
ma-ti 29.-30.5.2023
ma-ti 21.-22.8.2023
ma-ti 25.-26.9.2023
ti-ke 31.10.-1.11.2023

Koulutuspäivien pituus on klo 9-16.

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli

Hakijalla tulee olla sosiaali- tai terveysalan tai jonkin muun soveltuvan alan tutkinto. Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto esim. sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja, lääkäri, psykologi.

Seksuaalineuvojakoulutuksen suoritettuasi:

  • hallitsee seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvän ammattieettisen tietoperustan sekä osaa ottaa käytännön neuvontatyössään huomioon ammatillisen toiminnan ja eettisen vastuunsa
  • hallitsee seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvän teoreettisen tietoperustan 
  • osaa käyttää ja soveltaa työssään erilaisia seksuaalineuvonnan menetelmiä  
  • osaa huomioida ja hyödyntää neuvontatyössään sosioemotionaalisia taitoja (esim. vuorovaikutustaidot, tunnetaidot, ongelmanratkaisutaidot)
  • osaat toteuttaa seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja eri-ikäisille

Koulutuksen jälkeen voit käyttää nimikettä seksuaalineuvoja ja hakea seksuaalineuvojen auktorisointia Suomen Seksologinen Seura ry:ltä (jos, osallistut erilliseen 16 tunnin työnohjaukseen). Koulutus on Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) kriteerien mukainen.

Koulutuksen osa-alueet ovat:

  • Seksuaalineuvonnan eettinen osaaminen, itsetuntemus, ammatillisuus ja tutkiva työote
  • Seksuaalineuvonnan sisällöllinen osaaminen
  • Seksuaalineuvonnan menetelmä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Työelämälähtöinen seksuaalineuvonnan kehittämistehtävä

Koulutuksen rakenne ja sisältö ovat Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) kriteerien mukaiset ja vastaavat seksologian opintojen ensimmäistä tasoa. Koulutus antaa mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä seksuaalineuvoja.

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Koronatilanteen vaatiessa koulutus voidaan järjestää myös verkonvälityksellä.
Opiskelu on prosessiluonteista ja se kestää noin vuoden. Koulutukseen sisältyy 16 opetuspäivää.

Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät lähiopetus (tai koronan vuoksi kontakti etäopetuksena), verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely.

Koulutuksen toteuttamistapoina ovat oppimistehtävät, verkko-opinnot ja -tentit Moodle verkko-oppimisympäristössä, käytännön taitojen harjoitukset sekä seminaariesitykset.

Koulutukseen ei sisälly työnohjausta (16 tuntia, jotka vaaditaan auktorisointinimikettä haettaessa). Työnohjaus järjestetään erikseen erillistä maksua vastaan, mikäli koulutukseen osallistujat haluavat suorittaa työnohjauksen osion.

Heidi Pasonen, TtM, lehtori, seksuaaliterapeutti (NACS), koulutuksen vastuuopettaja

Hannu Piispanen, TtM, lehtori, seksuaaliterapeutti, psykoterapeutti (ET), työnohjaaja (STOry), koulutuksen vastuuopettaja

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vinkki: Kysy mahdollisuudesta suorittaa opinnot oppisopimuskoulutuksena oman paikkakuntasi oppisopimustoimistosta.

2995 €. Opintomaksu laskutetaan 8 erässä opetuspäivien yhteydessä.

02.10.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 2.10.2022 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.