Seksuaalineuvoja (30 op)

Sosiaali ja terveys

06.02.2023 08:30 - 14.02.2024 16:00

1. päivät ma-ti 6.-7.2.2023
1. lähiopetus
2. lähiopetus

2. päivät ma-ti 27.-28.3.2023
1. etäopetus
2. etäopetus

3. päivät ma-ti 29.-30.5.2023
1. etäopetus
2. etäopetus

4. päivät ma-ti 21.-22.8.2023
1. lähiopetus (osallistuminen mahdollinen myös verkon kautta)
2. lähiopetus (osallistuminen mahdollinen myös verkon kautta)

5. päivät ma-ti 25.-26.9.2023
1. etäopetus
2. etäopetus

6. päivät ti-ke 31.10.-1.11.2023
1. etäopetus
2. etäopetus

7. päivät ti-ke 12.-13.12.2023
1. lähiopetus (osallistuminen mahdollinen myös verkon kautta)
2. lähiopetus (osallistuminen mahdollinen myös verkon kautta)

8. päivät ti-ke 13.-14.2.2024
1. lähiopetus
2. lähiopetus

Koulutuspäivien pituus on klo 8.30-16.

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli

Seksuaalineuvojakoulutus antaa valmiudet seksuaalineuvontaan ja -ohjaukseen.
Seksuaalineuvonnassa käsitellään tavoitteellisesti ja ammatillisesti ihmisen seksuaalisuuteen
ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita ja ongelmia vuorovaikutuksessa yhdessä asiakkaan
kanssa. Opinnot auttavat opiskelijaa muodostamaan laaja-alaisen käsityksen seksuaalisuudesta
ja seksuaaliterveydestä.

Opiskelu seksuaalineuvojakoulutuksessa on prosessiluonteista ja kestää reilun vuoden.
Koulutukseen sisältyy 16 lähiopetuspäivää.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan
täydennyskoulutusyksikön kanssa.

Koulutuksen rakenne ja sisältö ovat Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) kriteerien
mukaiset ja vastaavat seksologian opintojen ensimmäistä tasoa. Koulutus antaa mahdollisuuden
jatkokouluttautumiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä seksuaalineuvoja ja hakea
seksuaalineuvojen auktorisointia Suomen Seksologinen Seura ry:ltä, mikäli opiskelija on
osallistunut erilliseen 16 tunnin työnohjaukseen.

Hakijalla tulee olla sosiaali- tai terveysalan tai jonkin muun soveltuvan alan tutkinto. Tutkinnon tulee olla tasoltaan vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto esim. sairaanhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, sosiaaliohjaaja tai sosiaalikasvattaja, lääkäri, psykologi.

Seksuaalineuvojakoulutus antaa valmiudet seksuaalineuvontaan ja -ohjaukseen. Seksuaalineuvonnassa käsitellään tavoitteellisesti ja ammatillisesti ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyviä asioita ja ongelmia vuorovaikutuksessa yhdessä asiakkaan kanssa. Opinnot auttavat opiskelijaa muodostamaan laaja-alaisen käsityksen seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä.

Seksuaalineuvojakoulutuksen jälkeen osaat toteuttaa seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja eri ikäisille, ja sinulla on seksuaaliterveyden edistämiseen ja erityisesti seksuaalineuvojan työhön liittyvä vahva ammattieettinen ja teoreettinen perusta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusyksikön kanssa.

Koulutuksen rakenne ja sisältö ovat Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) kriteerien mukaiset ja vastaavat seksologian opintojen ensimmäistä tasoa. Koulutus antaa mahdollisuuden jatkokouluttautumiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä seksuaalineuvoja ja hakea seksuaalineuvojen auktorisointia Suomen Seksologinen Seura ry:ltä, mikäli opiskelija on osallistunut erilliseen 16 tunnin työnohjaukseen.

Koulutuksen osa-alueet ovat:

 • seksuaaliterveyden tietoperusta (mukaan lukien seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, tunne- ja turvataidot, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus seksuaalioikeudet, seksuaalietiikka, seksuaalisuus ja sairaudet)
 • seksuaalineuvonnan menetelmäosaaminen
 • seksuaalineuvonnan eettinen osaaminen
 • seksuaalineuvonnan ammatillinen osaaminen
 • seksuaalineuvonnan kehittämisosaaminen

Seksuaalineuvojakoulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvät käsitteet
 • käyttää seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvää tietoperustaa neuvonta- ja ohjaustilanteissa
 • käyttää seksuaalineuvonnassa erilaisia soveltuvia menetelmiä
 • toteuttaa seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja eri-ikäisille
 • kohdata asiakkaan yksilönä neuvonta- / ohjaustilanteessa
 • perustella seksuaaliterveyden edistämiseen ja seksuaalineuvontaan liittyvät ammattieettiset toimintatapansa

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Koronatilanteen vaatiessa koulutus voidaan järjestää myös verkonvälityksellä.
Opiskelu on prosessiluonteista ja se kestää noin vuoden. Koulutukseen sisältyy 16 opetuspäivää.

Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät lähiopetus (tai koronan vuoksi kontakti etäopetuksena), verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely.

Koulutuksen toteuttamistapoina ovat oppimistehtävät, verkko-opinnot ja -tentit Moodle verkko-oppimisympäristössä, käytännön taitojen harjoitukset sekä seminaariesitykset.

Koulutukseen ei sisälly työnohjausta (16 tuntia, jotka vaaditaan auktorisointinimikettä haettaessa). Työnohjaus järjestetään erikseen erillistä maksua vastaan, mikäli koulutukseen osallistujat haluavat suorittaa työnohjauksen osion.

Arviointi

Koulutus arvioidaan hyväksytty- / hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä seksuaalineuvonnan tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden tietoperustaansa neuvonta- ja ohjaustilanteissa.
 • Opiskelija osaa käyttää seksuaalineuvonnan menetelmiä neuvonta- ja ohjaustilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia eettisesti seksuaalineuvontatilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti neuvonta- ja ohjaustyöhön sisältyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Heidi Pasonen, TtM, lehtori, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Hannu Piispanen, TtM, lehtori, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), perhe- ja paripsykoterapeutti (ET), työnohjaaja (STOry), Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vinkki: Kysy mahdollisuudesta suorittaa opinnot oppisopimuskoulutuksena oman paikkakuntasi oppisopimustoimistosta.

2995 €. Opintomaksu laskutetaan 8 erässä opetuspäivien yhteydessä.

02.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.1.2023 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.