Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Lakien laadinta, lakien toteutuminen ja vaikutukset, sääntelyn syyt ja hyvä laki.

Opiskelija

- ymmärtää lainsäädäntötutkimuksen peruskäsitteet
- tuntee lakien laadinnan, täytäntöönpanon ja vaikutusten merkityksen yhteiskunnallisesti
- tunnistaa lainsäädännön taustalla olevia syitä
- tuntee hyvän lainvalmistelun ja lainsäädännön ominaispiirteitä

Omatoiminen perehtyminen materiaaliin, kevään verkkotentit Digicampuksessa: 12.5.2023 klo 14-20 ja 16.6.2023 klo 14-20. Tentti on avoinna 6 t ja suoritusaika on 4 t. Digicampuksessa saatavilla luentotallenteita sekä harjoitustentti.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

27.04.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 27.4.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).