Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Lakien laadinta, lakien toteutuminen ja vaikutukset, sääntelyn syyt ja hyvä laki.

Opiskelija

  • ymmärtää lainsäädäntötutkimuksen peruskäsitteet
  • tuntee lakien laadinnan, täytäntöönpanon ja vaikutusten merkityksen yhteiskunnallisesti
  • tunnistaa lainsäädännön taustalla olevia syitä
  • tuntee hyvän lainvalmistelun ja lainsäädännön ominaispiirteitä

Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallisuuden tenttiminen DigiCampus-tenttinä. Verkkotenttipäivät: ke 18.10. klo 14-20, pe 24.11. klo 14-20, ti 20.2. klo 14-20, ti 7.5. klo 14-20 ja pe 14.6. klo 14-20.

Anssi Keinänen

Oppimateriaali 1.8. 2022 alkaen:

Tala, Lakien laadinta ja vaikutukset, 2005. (saatavilla myös www.edilex.fi) Keinänen ja Pajuoja, Miten tehdään hyvä laki?, 2022.

Vartiainen, Suurempi kunta on elinvoimaisempi kunta?: lainsäädännön jälkikäteinen vaikutusarviointi päätöksenteon tukena, luku 2 (sivut 33–56). 2021.

Pakolliset edeltävät opintojaksot: 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

31.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).