Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op (UEF)

Opetus ja kasvatus, avoin

26.09.2024 00:00 - 21.11.2024 00:00

26.9.-21.11.2024. Opintojakso on aikataulutettu ja se järjestetään kerran lukuvuoden aikana.

Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat suojaavat ja riskitekijät sekä psyykkisen kehityksen ongelmat.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

Verkko-opinnot; luentotallenteet 8 t ja itsenäistä verkkotyöskentelyä (oppimistehtävät, verkkotentti ja vertaistyöskentely) 127 h. 

Lastenpsykiatrian prof. Ilona Luoma (vastuuopettaja), lastenpsykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja Jussi Karppi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Päivi Ronkainen, lastenpsykiatrian osastonylilääkäri Anita Puustjärvi

110 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 60 €.

12.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.9.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).