Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (UEF)

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op 23-24

26.09.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden avulla ymmärrät perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Opintojen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille hoiva-, hoito- ja kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.

Lasten ja nuorten psyykkiseen pahoinvointiin sekä mielenterveyden ongelmiin on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota, ja hoidon tarve on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voivat ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op -opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op , Verkkojakso 26.9.-14.11.2023. Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op , Verkkojakso 31.10.-31.12.2023. Jakso etenee aikataulun mukaan sisältäen erilaisia tehtäviä.
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op, Verkkojakso 9.1.-11.3.2024. Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op , Verkkojakso 20.2.-17.4.2024. Jakso etenee aikataulun mukaan sisältäen erilaisia tehtäviä.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op, Verkkojakso 5.4.-30.7.2024. Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina (verkkotallenteet, aikataulutetut oppimistehtävät ja -verkkokeskustelut, verkkotentit).
 

415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

11.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 11.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).