Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali ja terveys, avoin , Opetus ja kasvatus, avoin

26.09.2024 00:00 - 30.07.2025 00:00

Opinnoista järjestetään verkkovälitteinen opintoinfo tiistaina 10.9.2024 klo 17.00-18.00. Info on avoin kaikille; opintoja vasta harkitseville tai opintojaksoille jo ilmoittautuneille. Ilmoittaudu kuulolle ilmoittautumislomakkeella.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden avulla ymmärrät perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Opintojen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille hoiva-, hoito- ja kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille. 

Lasten ja nuorten psyykkiseen pahoinvointiin sekä mielenterveyden ongelmiin on kiinnitetty lisääntyvästi huomiota, ja hoidon tarve on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voivat ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 25 op -opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op 26.9.-21.11.2024
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op 31.10.-31.12.2024
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op 9.1.-11.3.2025
Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op 20.2.-17.4.2025
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op 4.4.-30.7.2025

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. 

Voit ilmoittautua suorittamaan kerralla koko perusopintokokonaisuutta hintaan 395 € (9 €/op + kesäyliopiston maksu). Et voi ilmoittautua kokonaisuuteen, mikäli olet jo ilmoittautunut kokonaisuuteen kuuluville yksittäisille opintojaksoille saman lukuvuoden sisällä.

Kokonaisuuden opiskeluoikeusaika päättyy 30.7.2025, riippumatta ilmoittautumisajankohdasta. Suunnittele ja aikatauluta siis huolella opintojasi, etenkin jos ilmoittaudut opintoihin loppuvuodesta/alkuvuodesta ja opiskeluoikeusaikaa on vähemmän käytössä.

Voit suorittaa opintoja myös ilmoittautumalla opintojaksoille yksi kerrallaan (12 €/op + kesäyliopiston maksu). Yksittäisille opintojaksoille voit ilmoittautua kunkin opintojakson omalla ilmoittautumislomakkeella. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeusaika on mainittu opintojakson tiedoissa. 

395 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

12.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).