Logopedian perusopinnot 25 op (UTU)

Logopedian perusopinnot 25 op, 22-23 , Opetus ja kasvatus, avoin

21.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

UUTTA Mikkelin kesäyliopistossa! Lähde mukaan logopedian opintoihin Mikkelissä Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan.
Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus.
Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.
 

Mikkelin kesayliopisto toteuttaa Logopedian perusopinnot lukuvuonna 2022-23 yhteistyössä Etelä-Karjalan, Jyväskylän ja Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa. 


Opintoihin sisältyy verkkovälitteistä luento-opetusta, luentotallenteita, tuutorin vetämiä harjoituksia kesäyliopistossa sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. Osa luentotallenteista on katsottavissa itsenäisesti ja osa tuutorin johdolla kesäyliopistossa. Tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä kesäyliopistossa on n. 4-5 kertaa kunkin opintojakson aikana. 


Opinnot alkavat ensimmäisellä opintoryhmätapaamisella ke 21.9. klo 17.00. Opintojaksojen tiedot voivat vielä tarkentua alkusyksystä (kevään -23 ja syksyn -23 kurssien osalta myöhemmin).  

Logopedian perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

    Logopedian perusteet 5 op
    Kieli ja elämänkaari I 5 op
    Kieli ja elämänkaari II 5 op
    Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op
    Introduction to Bilingualism 5 op

1195 €

07.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 7.9.2022 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 7.9.2022 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).