Logopedian perusopinnot 25 op (UTU)

Logopedian perusopinnot 25 op 23-24 , Sosiaali ja terveys, avoin , Opetus ja kasvatus, avoin

12.09.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Verkkovälitteinen infotilaisuus (Zoom) ke 23.8.2023 klo 17.00–18.30 kaikille Logopedian opinnoista ja opiskelusta kiinnostuneille!

Lue tästä lisää: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/psykologian-ja-logopedian-opinnot-avoimena-yliopisto-opetuksena


Infotilaisuus on tarkoitettu sinulle, Logopedian opintoihin jo ilmoittautuneelle sekä kaikille opiskelun aloittamista vielä harkitseville! Saat ohjeita opiskelukäytännöistä ja voit kysellä lisätietoja opiskelusuunnitelmasi laatimiseksi.

Opinnot alkavat Mikkelin kesäyliopistossa verkkoluennolla ti 12.9. klo 18-19.30.

NYT Mikkelin kesäyliopistossa - lähde mukaan Logopedian perusopintoihin Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaan!

Logopedia tutkii kommunikoinnin ja nielemisen häiriöitä, kuten häiriöiden ilmenemismuotoja, taustatekijöitä ja kuntoutusta. Logopedian opinnoissa perehdyt normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Logopedian perusopinnot sopivat sinulle, joka olet kiinnostunut kielen, puheen ja kommunikoinnin kehityksestä, sen sujumisesta ja mahdollisista häiriöistä. Erityisen hyödylliset opinnot ovat opetus-, kasvatus- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kuten luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat, esi- ja alkuopettajat, koulupsykologit ja terveydenhoitajat.

Logopedian perusopinnot soveltuvat erinomaisesti alalle hakeutuville, puheterapeutti-koulutukseen hakeutuville ja logopedian yliopisto-opinnoista kiinnostuneille.

Lähde mukaan logopedian opintoihin Mikkelissä! 

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Logopedian opintojen toteutus Mikkelin kesäyliopistossa: opintoihin sisältyy verkkovälitteistä luento-opetusta, luentotallenteita, jokaiselle jaksolle tuutorin (Turun yliopiston hyväksymä puheterapeutti) ohjaamia tapaamisia ja harjoituksia kesäyliopistossa sekä itsenäisiä tehtäviä ja tenttejä. Opintoryhmätyöskentelyä on kesäyliopistossa on n. 3-4 kertaa kunkin opintojakson aikana, osa tuutorryhmätapaamisista järjestetään paikan päällä Mikkelin kesäyliopistossa ja osaan voit osallistua verkossa.

Opinto-oikeus Logopedian perusopinnoissa on kolme lukukautta (12.9.2023-31.12.2024). Opinnot etenevät jaksokohtaisessa järjestyksessä ja kukin jakso on aikataulutettu viikkotasolla (aikataulut jaksoittain alla, klikkaamalla jakson nimeä avautuu sisältö). Logopedian perusopintojen suorittaminen edellyttääkin opiskelijalta sitoutunutta ajankäyttöä. Opintoihin liittyvän kirjallisuuden hankkii opiskelija itse - Turun yliopiston e-kirjastolla on kuitenkin saatavilla (tosin rajoitetusti) lainausoikeuksia kurssimateriaaleihin. Materiaalia voi ja kannattaa tiedustella myös oman alueen kirjastoista.

Ilmoittautuminen on nyt avattu! Opintoryhmään otetaan max 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Logopedian perusopinnot 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

Logopedian perusteet 5 op, 12.9.-29.10.2023
Kieli ja elämänkaari I 5 op, 6.11.-20.12.2023

Kieli ja elämänkaari II 5 op, 10.1.-9.3.2024
Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op,
20.3.-16.5.2024
Introduction to Bilingualism 5 op, 1.9.-30.11.2024

Ennakkotieto Turun yliopiston logopedian avoimen väylästä:

Turun yliopistoon suunnitellaan avattavaksi logopedian avoimen väylän opiskelijavalinta vuodesta 2025 alkaen. Viralliset päätökset tehdään syksyllä 2024, mutta väylän avaamisesta tiedotetaan jo nyt ennakkoon, jotta vuonna 2025 hakevat ehtivät suorittamaan haussa vaadittavia opintoja.

Valinta tullaan tekemään seuraavasti:

Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään seuraavat opinnot:

  • Logopedian perusopinnot (25 op) vähintään painotetulla keskiarvolla 4. Valinnassa huomioidaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot.
  • Psykologian perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin. Valinnassa huomioidaan Turun yliopistossa tai muussa suomalaisessa yliopistossa (ml. avoin yliopisto-opetus) aikaisintaan vuonna 2015 suoritetut opinnot.
  • Toisen kotimaisen kielen opinnot yliopiston tutkintovaatimusten mukaan (taitotaso B1–B2).
  • Yhden vieraan kielen opintosuoritus (taitotaso B2) tai ylioppilastutkinnossa arvosana E tai L englannin kielen pitkän oppimäärän kokeesta.
  • Lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito.

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti logopedian perusopintojen arvosanan keskiarvon perusteella ja toissijaisesti psykologian perusopintojen arvosanan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Tasakeskiarvolla valinta tehdään arvonnalla. Valinnassa etusijalla ovat ensikertalaiset hakijat.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tulee esittämään yliopiston hallitukselle kesällä 2024, että Logopedian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) avoimen väylän valinnassa täytetään 10 aloituspaikkaa syksyllä 2025 ja 2026 alkaviin koulutuksiin. Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperusteista tullaan päättämään viimeistään syksyllä 2024 ja valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa valtakunnallisen julkaisuaikataulun mukaisesti loppusyksystä 2024.

Opintoryhmään otetaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

825 €

27.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 27.8.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu 27.8.2023 jälkeen perimme koko hinnan. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).