Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op (HY)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin , Opetus ja kasvatus, avoin

01.04.2025 00:00 - 31.05.2025 00:00

Kurssin aikataulu:

Aloitustapaaminen (Zoom), Moodle avautuu.
Verkkoluennot: Johdanto ja Resurssien käytön syvä historia
Verkkoluennot: Ruuantuotanto I: maailma, trendit, ongelmat ja mahdollisuudet ja Ruuantuotanto II: Suomi.
Verkkoluennot: Kaupungistuminen I ja Kaupungistuminen II.
Verkkoluennot: Arktinen alue ja Kaupunki-maaseutu, maankäyttö ja globaalit resurssit.
Verkkoluennot: Nature Based Solutions I ja Nature Based Solutions II.
Verkkoluento: Ekologinen jälleenrakennus, uusi vihreä sopimus ja muut isot ratkaisut.
Verkkoluennot saatavilla Moodlessa koko opintojakson ajan.

Syvenny maailman ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Jakson aikana tutustut mm. seuraaviin teemoihin: ylikulutus, resurssien käyttö, maatalous, kaupungistuminen sekä biodiversiteettikriisi.

Opintojakson kurssisivu:
https://studies.helsinki.fi/kurssit/toteutus/otm-e20c215c-0018-4cb2-9c52-4739c5c71af4

Kun haluat päivittää ja täydentää ympäristöosaamistasi, on tämä jakso oikea valinta! Opintojakso antaa valmiuksia ymmärtää ympäristöongelmia eri näkökulmista ja soveltuu kaikille ympäristöongelmista, ympäristönsuojelusta ja globaalien sekä paikallisten ongelmien ratkaisemisesta kiinnostuneille. Pääset myös opintojakson aikana näkemään, millaista ympäristötieteiden opiskelu on!

Opintojakson aikana pääset käymään läpi ympäristönsuojelun kokonaiskenttää. Keskeistä tarkastelussa on systeemiajattelu ja ympäristöongelmien yhteenkietoutuneisuus. Tarkemmin jaksolla perehdyt ruuantuotantoon, kaupungistumiseen, arktiseen alueeseen sekä resurssien käyttöön. 

Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat kurssilla läpileikkaavina teemoina. Ongelmien lisäksi pääset käsittelemään erilaisia ratkaisukeinoja. 

Pääset kirjautumaan 1.4.2025 avautuvaan Moodleen Helsingin yliopiston (HY) käyttäjätunnuksella. Kurssilla tehdään itsenäisiä kurssitehtäviä (palautus viikottain) ja niihin liittyvä oheismateriaali löytyy Moodlessa. Lisäksi tehdään ryhmätyö ympäristöongelmien ratkaisujen onnistumisesta tai epäonnistumisesta.

Opintoihin sisältyy verkkoluentojen lisäksi verkkovälitteistä opetusta (Zoom).

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  • tuntee ihmiskunnan ja biosfäärin välisen vuorovaikutuksen historian pääpiirteet.
  • osaa jäsentää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja osaa arvioida niitä eri näkökulmista.
  • osaa tunnistaa ja soveltaa ympäristötieteiden keskeisiä käsitteitä.
  • osaa toimia ryhmässä ja esittää ryhmätyön tuloksia.
  • kykenee tiivistämään ympäristötieteellistä tietoa.

FM Jenni Sademies

165 €

18.03.2025 mennessä