Suomalaisten maailmat 5 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakso kuuluu Poliittinen historia perusopinnot 25 op opintokokonaisuuteen. 

Lisätiedot opintokokonaisuudesta tästä linkistä. 

Kurssin kirjallisuus käsittelee eri näkökulmista Suomen ulkosuhteiden, muun kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteiskuntahistorian keskeisiä kehityspiirteitä 1800-luvulta alkaen. Kurssi johdattaa myös erilaisten historiatulkintojen olemassaolon ymmärtämiseen sekä niiden vertailuun.

Oppimateriaalit: 
Jussila, O., Hentilä, S., Nevakivi, J. (2009): Suomen poliittinen historia 1809-2009
Railo, E. & Laamanen, V. (2010, toim.): Suomi muuttuvassa maailmassa
Valtonen, P. (2018): Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä

Vastuuopettaja Juho Ovaska

Tenttipäivät: 1) 11.1. 2) 8.2. 3) 1.3.

15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Opintojakso tarjoaa monipuoliset perustiedot Suomen kansainvälisen aseman kehityksestä ja suomalaisen yhteiskunnan poliittisesta historiasta autonomian ajasta nykypäivään. Kurssin käytyään opiskelija osaa tarkastella kansallista historiaa osana kansainvälisen ja ylirajaisen historian kokonaisuuksia sekä ymmärtää paremmin erilaisten historiatulkintojen olemassaoloa ja merkitystä.

Työelämärelevantit tavoitteet: tutkivan työ- ja ajattelutavan sekä tieteellisen tiedontuotannon perustaitoja (mm. erilaisten näkökulmien ja niiden vaikutuksen hahmottaminen), perustiedot Suomen historiasta, tiedon omaksumisen ja itsenäisen prosessoinnin taidot. Pienryhmissä myös ryhmätyö- ja organisointitaidot, olennaisen erottaminen laajasta tietomassasta, keskustelu- ja esitystaidot.

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

Opintojakson hinta 85 €