Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus 25 op (OY)

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus, 25-30 op (OY) , Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.08.2023 00:00 - 31.05.2024 00:00

Tämä verkko-opintoina suoritettava opintokokonaisuus tarjoaa kattavat ja ajantasaiset tiedot mikroyrittäjyydestä, ja se sopii niin yrittäjille kuin aiheesta kiinnostuneille. 

Opinnot soveltuvat mikroyrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille, freelancereille, yritysneuvojille ja muille yritysten asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä aluekehittämisen asiantuntijoille.

Opintojaksoilla pääset perehtymään mikroyritysten tämän päivän käytännön haasteisiin sekä samalla kehittämään niihin ratkaisua. Jaksojen teemat tutustuttavat sekä liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin että mahdollisiin menestyksen esteisiin ja riskeihin. 
Opintokokonaisuuden suorittaminen suositellaan aloitettavaksi Mikroyrittäjyyden perusteet -kurssista , jonka jälkeen voit edetä haluamassasi järjestyksessä.

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista

Pakollinen opintojakso:
Mikroyrittäjyyden perusteet 5 op 

Valitse seuraavista 4 jaksoa:
Mikroyritykset muuttuvissa toimintaympäristöissä 5 op 
Digitaalinen myynti ja markkinointi mikroyrityksissä 5 op 
Ketterä johtaminen mikroyrityksissä 5 op 
Vastuullisuudella tulosta 5 op 

Yritysten kasvunhallinta 5 op 

Ilmoittautuminen kokonaisuuteen tarkoittaa 25 op:n laajuutta, jolloin kokonaisuuteen kuuluu viisi opintojaksoa kuudesta jaksosta (pakollinen aloitusjakso sekä neljä valittavaa jaksoa viidestä).

250 €