Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op MOOC

01.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Mitä on monialainen kirjaaminen? Sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista ohjaava lainsäädäntö.
Perusteita sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisesta. Mitä eri sote-ammattien edustajien tule tietää toistensa asiakas/potilastyön kirjaamisesta.
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja kuvata
- kirjaamiseen merkityksen asiakkaan/potilaan monialaisessa hoidossa, kuntoutuksessa ja
palvelussa
- tiedon tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvän lainsäädännön ja eri rekistereiden merkityksen
- lainsäädännön vaatimukset sosiaali- ja terveysalan kirjaamisessa
 

Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.  Videoluennot 23 h ja kirjalliseen materiaaliin tutustuminen 3 h, Moodlemonivalintatentti, kuulustelu 1 h, yhteensä omatoiminen työskentely 27 h.

Ei esitietovaatimuksia.

Opintojakson hinta on 30 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 9 €.

15.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).