Muutoksen johtaminen 6 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen, muutosjohtamisen lähestymistavat. Muutosjohtamisen ajankohtaiset teemat ja kysymykset

Opiskelija

• tunnistaa muutosprosessien keskeiset tekijät, vaiheet ja kipukohdat

• osaa määritellä muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi.

• osaa analysoida ja kuvata muutosjohtamisen tutkimusaluetta

Verkkotentti ja oppimistehtävä. Itsenäinen työskentely 162 t

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).