Nepsy-piirteisten lasten ja nuorten tunnistaminen ja tukitoimet arjessa -webinaarisarja

Opetus ja kasvatus

10.09.2024 12:15 - 15.10.2024 15:45

 1. webinaari tiistaina 10.9.2024 klo 12.15–13.45
 2. webinaari tiistai 10.9.2024 klo 14.15–15.45
 3. webinaari torstai 3.10.2024 klo 12.15–13.45
 4. webinaari torstai 3.10.2024 klo 14.15–15.45
 5. webinaari tiistai 15.10.2024 Klo 12.15–13.45
 6. webinaari tiistai 15.10.2024 klo 14.15–15.45

verkko (Teams)

Koulutus muodostuu webinaarisarjasta. Webinaarisarja alkaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja perusopetuksen henkilöstölle erikseen suunnatuilla orientaatioilla (webinaarit 1 ja 2), joissa keskitytään nepsy-lapsen / nepsy-nuoren tunnistamiseen ja perehdytään nepsy-henkilöiden kanssa tehokkaaksi todettuun positiiviseen ja ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan ja saadaan esimerkkejä ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta sekä varhaiskasvatuksen että koulun arjessa.

Webinaarit (3,4 ja 5) sisältävät perustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä (ADHD, autisminkirjo mm. Asperger, aistiherkkyydet sekä tavallisimmat liitännäisoireet) ja niiden vaikutuksista nepsy-lapsen ja -nuoren arkeen. Webinaarit sisältävät paljon käytännön esimerkkejä siitä, miten nepsy-piirteet näkyvät varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Jokaista neuropsykiatrisista oireyhtymää käsitellään siten, että osallistuja saa nepsy-lapsen ja -nuoren ohjaamiseen ja tukemiseen arjessa menetelmiä ja työtapoja.

Viimeisessä webinaarissa (6) käsitellään toiminnanohjauksen osa-alueita ja toiminnanohjauksen pulmien näkymistä lapsen ja nuoren toiminnassa. Osallistuja saa käytännön vinkkejä toiminnanohjauksen tukemiseen ja kehittämiseen.

Webinaarit on tarkoitettu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

 • Nepsy-piirteiden tunnistaminen varhaiskasvatuksessa
 • Nepsy-piirteiden tunnistaminen perusopetuksessa
 • Ratkaisukeskeisyys lähestymis- ja ajattelutapana
 • ADHD-piirteiden tunnistaminen ja tukitoimet arjessa
 • Autismikirjoon sisältyvien piirteiden tunnistaminen ja tukitoimet arjessa
 • Aistiyliherkkyydet ja niiden tunnistaminen sekä aistipulmien tukeminen
 • Toiminnanohjauksen pulmat ja osa-alueet ja toiminnanohjaustaitojen kehittymisen tukeminen

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • tunnistaa paremmin erilaisia nepsy-piirteitä ja niiden eroja
 • ottaa käyttöön nepsy-lapsen / nepsy-nuoren kanssa käytettäviä konkreettisia tukimuotoja ja -menetelmiä
 • ottaa käyttöön toiminnanohjauksen taitojen kehittymistä tukevia menetelmiä
 • käyttää ratkaisukeskeistä ajattelu- ja toimintatapaa nepsy-lasten / nepsy-nuoren kanssa

Webinaarisarjan sisällöt ja aikataulut

1. Tiistai 10.9.2024 klo 12.15–13.45

 • Orientoituminen nepsy-lasten tunnistamiseen ja tukemiseen varhaiskasvatuksessa sekä ratkaisukeskeinen lähestymistapa arjessa

2. Tiistai 10.9.2024 klo 14.15–15.45

 • Orientoituminen nepsy-lasten ja -nuorten tunnistamiseen ja tukemiseen peruskoulussa sekä ratkaisukeskeinen lähestymistapa koulun arjessa

Webinaareihin 1 ja 2 ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2024.

3. Torstai 3.10.2024 klo 12.15–13.45

 • Lapsen ja nuoren ADHD-piirteisyys ja käytännön tukitoimet arjessa

4. Torstai 3.10.2024 klo 14.15–15.45

 • Autismikirjo lapsilla ja nuorilla sekä käytännön tukitoimet arjessa

Webinaareihin 3 ja 4 ilmoittautuminen viimeistään 19.9.2024.

5. Tiistai 15.10.2024 Klo 12.15–13.45

 • Aistiherkkyydet lapsilla ja nuorilla sekä aistiherkän tukeminen arjessa

6. Tiistai 15.10.2024 klo 14.15–15.45

 • Toiminnanohjauksen osa-alueet ja toiminnanohjauksen taitojen kehittymisen tukeminen lapsilla ja nuorilla

Webinaareihin 5 ja 6 ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2024.

Koulutuskokonaisuus sisältää kuusi kahden oppitunnin (2x 45min) webinaaria ja niistä tehtyä luentotallennetta. Kunkin webinaarin tallenne on katsottavissa kuukauden ajan webinaarin ajankohdasta koulutukseen ilmoittautujalle.

Mari Lapinkoski, KM, erityisluokanopettaja, erityisopettaja, luokanopettaja, oppilaan- ja opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja NLP Practitioner.

Mari Lapinkoski on ADHD-liiton kouluttama Strategia- menetelmäohjaaja sekä autismikirjon asiantuntija. Marilla on pitkä työkokemus peruskoulun erityisopetuksen tehtävistä. Tällä hetkellä hän toimii tutkintokoulutukseen valmentavassa (TUVA-) koulutuksessa opettajana ja sivutoimisena täydennyskouluttajana.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Kunkin webinaarin viimeinen ilmoittautumispäivä on myös kerrottu webinaari-iltapäivän yhteydessä.

 • Webinaareihin 1 ja 2 ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2024.

 • Webinaareihin 3 ja 4 ilmoittautuminen viimeistään 19.9.2024.

 • Webinaareihin 5 ja 6 ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2024

Ilmoittautuminen webinaareihin ilmoittautumislomakkeella tästä linkistä. 

45 € / webinaari. Koulutus on maksuton Etelä-Savon kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle (O1 Etelä-Savo).

27.08.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta kunkin webinaari-iltapäivän yhteydessä ilmoitettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).