Neuromoninaisuus työelämässä – tukea henkilöstön työhyvinvointiin -verkkokoulutus

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia , Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus , Markkinointi, talous ja yrittäjyys

20.09.2024 09:00 - 15:00

Perjantai 20.9.2024 klo 9.00–15.00. Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena.

verkkokoulutus

Koulutuksessa syvennytään neuromoninaisuuteen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutuksesta saat tietoa työ- ja toimintakykyä tukevista sekä hyvinvointia vahvistavista toimintamalleista. Koulutus avaa sinulle näkökulmia neuromoninaisuuden tunnistavaan esihenkilötyöhön. 

Koulutuspäivä sopii henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja kaikille henkilöstön työkykytekijöistä ja hyvinvoinnista vastaaville esihenkilöille.

 • Neuromoninaisuus: autisminkirjon ja adhd:n piirteet
 • emotionaaliset, neuropsykologiset, fyysiset ja sosiaaliset kuormitustekijät neuromoninaisen työntekijän arjessa ja niiden vaikutus uupumiseen
 • yksilön voimavarat ja toimintakyky
 • keinoja neuromoninaisen työntekijän työympäristön muuttamiseksi vähemmän kuormittavaksi
 • neuromoninaisen työntekijän tukikeinot

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa hyödyntää tietämystään neuromoninaisuudesta. Hän osaa paremmin huomioida työolojen järjestelyssä neuromoninaisen henkilön työarjen kuoritustekijät ja tukea neuromoninaisen henkilön työhyvinvointia.   

 Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • nimetä neuromoninaisuuden näkökulmasta autisminkirjon ja adhd piirteitä
 • tunnistaa neuromoninaisen henkilön työarjen emotionaalisia, neuropsykologisia, fyysisiä sekä sosiaalisia kuormitustekijöitä ja niiden osuutta työssä uupumisen taustalla
 • määritellä yksilön toimintakykyyn ja voimavaroihin vaikuttavia tekijöitä
 • käyttää työympäristön muuttamisessa keinoja, joiden avulla voidaan tukea neuromoninaisen henkilön toimintakykyä sekä yksilön että työyhteisön tasolla
 • hyödyntää neuromoninaista henkilöä auttavia tukikeinoja omassa johtamistyössään
 • käyttää uusia työkaluja henkilöstön toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisessa ja omassa johtamistyössään
 • soveltaa käytännönläheisiä, konkreettisia ja vahvuusperustaisia keinoja yksilöllisen ja neuromoninaisuuden tunnistavaan kohtaamiseen

Riikka Seppälä, neuromoninaisen henkilöstön hyvinvointia tukeva coach, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tunnetaitovalmentaja, Dare to Lead fasilitaattori ja työelämämuotoilija.

Riikka Seppälä kouluttaa nepsy-valmentajia ja valmentaa laajasti sosiaali- terveys- opetus- ja kuntoutusalan ammattilaisia sekä työyhteisöjä neurokirjon teemoista. Rikka Seppälä on NäeNepsy ry:n perustajajäsen.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa.       

295 €.

05.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 5.9.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai sitä ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).