Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Tuomioistuinjärjestelmän ja prosessilajien perusteet. Oikeudellisen ratkaisun rakenne sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation perusteet. Oikeusteoreettinen keskustelu oikeuslähteistä ja tulkinnasta.
 

Opiskelija

  • tuntee kansallisen tuomioistuinjärjestelmän ja prosessilajien pääpiirteet
  • tuntee oikeudellisen harkinnan rakenteen
  • analysoi oikeudellisten ratkaisujen perusteluja
  • tulkitsee oikeuslähde- ja tulkintaopeista käytävää tieteellistä keskustelua
  • tunnistaa lainopillisen ja oikeusteoreettisen näkökulman eron
  • käy ryhmässä oikeusteoreettista keskustelua

Opetustallenteet, valvotussa salissa tehtävä Moodle SEB -tentti, tenttiin kuuluva pakollinen ennakkotehtävä, itsenäinen työskentely 104 t. 
SEB-tenttien ajankohdat: pe 15.9. klo 8-11, ma 11.12. klo 16-19, ma 18.3. ja ma 10.6. (kellonajat tarkentuvat myöhemmin).

Ennakkotehtävä ja tentti, 0–5

Krista Rantasaari ja Sampo Mielityinen

Oppimateriaali:

Virolainen Jyrki – Martikainen Petri, Tuomion perusteleminen, 2010, luvut I–X. (Kirja luettavissa sähköisenä UEF-Primon kautta.)

Suoritustavassa 2 lisäksi: pakollisen ennakkotehtävän ohjeistuksessa osoitettu kirjallisuus

Pakolliset edeltävät opintojaksot: 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin/työpajaan ilmoittautumista.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 36 €.

31.01.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).