Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

yleiset oikeusjärjestysopinnot 22-23

01.08.2022 00:00 - 31.07.2024 00:00

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi -palvelusta

Info oikeustieteiden opiskelusta 27.9.
Tervetuloa kuulolle kaikki syksyllä oikeustieteen opintoja aloittavat, oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneet ja tutkinto-opiskelijaksi tähtäävät! Järjestämme infon. HUOM! Torstain 15.9. klo 16.30 info SIIRTYY tiistaihin 27.9. klo 16.30. Ilmoittaudu infoon lomakkeella 26.9. mennessä. 

Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan. Opintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Opiskelu on joustavaa etä- ja itseopiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - vaihtoehtoiset tentti- ja tehtävänpalautuspäivät rytmittävät opiskelua. Mikkelin kesäyliopisto järjestää osalla opintojaksoista vapaaehtoisia verkkoluentoja/tentin kertausiltoja, ja osalla opintojaksoista on itsenäisesti katsottavia luentotallenteita. Pakollista läsnäoloa luennoilla ei yleensä ole.

TUTUSTU! Yleiset oikeusjärjestysopinnot ja väylä Itä-Suomen yliopistoon ilman pääsykoetta!

Hyödynnä avoimen yliopiston väylämahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Yleiset oikeusjärjestysopinnot mahdollistavat hakeutumisen seuraavasti: 

Suorittamalla avoimessa yliopistossa oikeudellisen pääaineen (esim. Hallinto-oikeuden) perusopinnot 25 op ja Yleisiä oikeusjärjestysopintoja 35 op:n verran eli yhteensä 60 op, voit hakea Hallintotieteen kandidaatin (HTK) ja maisterin (HTM) tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylässä. Väylässä ei ole kiintiöitä eikä arvosanavaatimusta. Kaikki hakukelpoiset saavat opiskelupaikan. Tarkemmin voit lukea täältä: https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi

tai

Suorittamalla avoimessa yliopistossa Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op vähintään hyvin tiedoin (3/5) voit hakea Oikeustieteiden maisteri (OTM) ja oikeusnotaari (ON) väylässä Itä-Suomen yliopistoon. Väylässä on 30 aloituspaikkaa ja valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen perusteella. 

Kenelle Yleiset oikeusjärjestysopinnot soveltuvat?

Opinnot soveltuvat erityisesti sinulle, joka aiot suuntautua ja hakeutua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Yleiset oikeusjärjestysopinnot sopivat mainiosti lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville. Ja jos mielessäsi on hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi, antavat Yleiset oikeusjärjestysopinnot hyvän yleisjuridisen pohjan myöhemmille oikeustieteiden opinnoille. Saat kattavan yleiskuvan eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Tämä kokonaisuus (Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-opintokokonaisuuden opintojaksoja voit suorittaa etäopintoina. Suoritustapoina vaihtelevat kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen = salitentti oikeustieteen yleisinä tenttipäivinä Mikkelin kesäyliopistossa tai verkkotentti/Moodle-tentti ilmoitetussa verkkoympäristössä tai kirjallisten tehtävien tekeminen. Suoritustapa on sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen arvioitu käytetty aika on n. 27 tuntia, 5 op:n suorittamiseen kuluu aikaa n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opintoihin voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen (Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) tai yksittäiselle opintojaksolle/-jaksoille. 

Oikeustieteen perusteet 1 op ja juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja (et voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu näiltä jaksoilta opintorekisteristä).

Jaksokohtaiset sisältöperehdytykset ja/tai mahdolliset verkkovälitteiset luennot toteutetaan, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu ko. jaksolle. Sisältöperehdytykset ja verkkovälitteiset luennot toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Savonlinnan kesäyliopistojen kanssa.

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op, Verkkovälitteiset luennot (Zoom) ti 20.9. 2022 klo 17-18.30 ja to 22.9.2022 klo 17-19.30. Verkkotentti Digicampuksessa haluamanasi ajankohtana (nonstop-monivalintatentti) läpi lukuvuoden.


5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op Tehtävät Digicampuksen verkkoympäristössä läpi lukuvuoden.

5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op Monivalintatentti Moodlessa sekä kirjalliset tehtävät: monivalintatentti avoinna 15.9.2022- 28.2.2023 ja hyväksytysti suoritetun monivalintatentin jälkeen avautuu kirjallisten tehtävien palautuslaatikko. Huom! Tämä jakso suoritettavissa seuraavan kerran lv. 2023-24.

5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ti-ke 11.-12.10. klo 16.30-19.45. Sisältöperehdytyksessä saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala.  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu (salitentti). Opetuksen yhteydessä syyslukukaudella opiskelija voi tehdä Moodlessa vapaaehtoisia lisätehtäviä. Niiden hyväksytty suoritus korvaa kuulustelussa yhden tenttikysymyksen. Kevään tenttipäivät: 5.5.2023 klo 8-12.

5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ti 10.1.2023 klo 17-19.15, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala. Kevään verkkotentti: 20.4.2023 klo 14-16. 

5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op 
Luentotallenteet Digicampuksessa, itsenäinen perehtyminen kurssikirjallisuuteen sekä parityönä vastattavat kirjalliset tehtävät. Jaksolle osallistujat jaetaan pareiksi ja he vastaavat yhdessä kolmeen kirjalliseen tehtävään. Palautuspäivät keväällä: 17.3.2023 ja 19.5.2023.

5311526 Rikosoikeuden perusteet 5 op Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, keskeisiin säädöksiin ja muuhun kurssimateriaaliin, rikosoikeudenkäyntien seuraamista 10 tuntia, josta kirjoitetaan lyhyt vapaamuotoinen raportti (5-7 sivua), ohjeistus Moodlessa, verkkotentti. Kevään verkkotentit: 4.5.2023 ja 16.6.2023. Tentti on auki tällä kurssialustalla tenttipäivänä klo 12-24. Opiskelija tekee tentin tuon aikavälin puitteissa haluamanaan ajankohtana, tenttiaika 4 t. 

5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op  Omatoiminen perehtyminen materiaaliin, kirjallinen kuulustelu (salitentti). Kevään tenttipäivät: 24.4.2023 klo 16-20.

5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op Opetustallenteet, pakollinen monivalintatehtävä ja verkkotentti, itsenäinen työskentely.  Kevään monivalintatehtävä aukeaa 8.5.2023 klo 12 ja sulkeutuu 15.5.2023 klo 16. Kevään verkkotentit: 16.5.2023 klo 14-18. 


5311605 Sopimusoikeus 5 op Opintojaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ke 15.3. klo 17-19.15, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala. Harjoitustehtävät ja tentti TAI tentti. Jos opiskelija valitsee harjoitustehtävät ja tentti, opiskelija suorittaa harjoitustehtävät Moodlessa annettujen ohjeiden mukaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä, jolloin hän jättää yhden tenttikysymyksen itse tentistä vastaamatta (harjoitustehtävät korvaavat yhden tenttikysymyksen). Kevään tenttipäivät: 20.3.2023 klo 16-20 ja 2.6.2023 klo 8-12. 

5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op  Opintojaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen sisältöperehdytys ke 29.3. klo 17-19.15, jossa saat oikeuden alan perustietämyksen sekä tärpit tenttiin. Sisältöperehdytyksen pitää opintojen tuutor Pekka Vaarala. Omatoiminen perehtyminen materiaaliin, kuulustelu (salitentti). Kevään tenttipäivät: 14.4.2023 klo 8-12 ja 12.6.2023 klo 16-20. 

5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op 
Luennot/luentotallenteet, harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja, jakso toteutetaan 3.4.-9.5.2023 (jakso suoritettavissa vain kevätlukukaudella, joko kevät -23 tai kevät -24!)

5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op Omatoiminen perehtyminen materiaaliin, kevään verkkotentit Digicampuksessa: 12.5.2023 klo 14-20 ja 16.6.2023 klo 14-20. Tentti on avoinna 6 t ja suoritusaika on 4 t. Digicampuksessa saatavilla luentotallenteita sekä harjoitustentti.

5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op Omatoiminen perehtyminen materiaaleihin ja luentotallenteisiin, ennakkotehtävä ja tentti. Tentti on ns. Moodle SEB-salitentti (opiskelija lataa koneelleen erillisen SafeExamBrowser -ohjelmiston, jonka kautta opiskelija suorittaa kuulustelun valvottuna salitenttinä, käyttäen kynän ja paperin sijaan omaa tietokonettaan). Kevätlukukauden SEB-tenttipäivät: 15.6.2023 klo 8-13.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiskäytänteet löytyvät viimeistään heinäkuun alussa sivuiltamme. Opinto-oikeusaika on opintojaksokohtainen ja päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2023. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

HUOM! Muutokset mahdollisia. Opiskelijoiden kannattaa tarkistaa suoritustavat ja aikataulut opintojaksokohtaisesti Pepistä ennen ilmoittautumista. 

995 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 540 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).