Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) 23-24 , Juridiikka, avoin

01.08.2023 00:00 - 31.07.2025 00:00

Info oikeustieteiden opiskelusta 13.6.2023 klo 17 verkossa.

Tervetuloa kuulolle kaikki syksyllä oikeustieteen opintoja aloittavat, oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneet ja tutkinto-opiskelijaksi tähtäävät! Ilmoittaudu verkkovälitteiseen (Zoom) infoon lomakkeella 12.6.2023 mennessä. Oikeustieteen opinnoista kertomassa suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen avoimesta yliopistosta.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan. Opintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Opiskelu on joustavaa etä- ja itseopiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - vaihtoehtoiset tentti- ja tehtävänpalautuspäivät rytmittävät opiskelua. Mikkelin kesäyliopisto järjestää osalla opintojaksoista vapaaehtoisia verkkoluentoja/tentin kertausiltoja, ja osalla opintojaksoista on itsenäisesti katsottavia luentotallenteita. Pakollista läsnäoloa luennoilla ei yleensä ole.

Suoritustapoina jaksoilla ovat tentit tai erilaiset kirjalliset oppimistehtävät. Osassa Yleisiin oikeusjärjestysopintohin kuuluvista opintojaksoista on suoritustapana ns. salitentti / SEB-tentti, jolloin tentti suoritetaan valvotusti Mikkelin kesäyliopistossa. Osalla jaksoista suoritustapana on verkkotentti (Moodle-tentti tai vastaava), jolloin tentin voi suorittaa omalta koneelta käsin.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op-opintokokonaisuuden opintojaksoja voit suorittaa etäopintoina - ainoastaan tietyillä jaksoilla suoritustapoina olevat salitentit tulee tenttiä MIkkelin kesäyliopistossa. Suoritustapa on kullakin opintoihin kuuluvalla jaksolla sama kuin tutkinto-opiskelijoilla. Yhden opintopisteen hyvään suorittamiseen arvioitu käytetty aika on n. 27 tuntia, 5 op:n suorittamiseen kuluu aikaa n. 130 t, joten tämä kannattaa huomioida opintoja suunnitellessa.

Opintoihin voit ilmoittautua joko koko opintokokonaisuuteen (Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) tai yksittäiselle opintojaksolle/-jaksoille. 
Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja (et voi osallistua muiden opintojaksojen tenttiin, jos suoritus puuttuu näiltä jaksoilta opintorekisteristä).

Alla olevat tiedot ovat ennakkotietoja ja niihin voi tulla muutoksia. Päivitämme ajantasaiset tiedot sivuillemme kesän aikana. Peppi-opintotietojärjestelmästä (jossa tietoja voi katsella vapaasti ilman kirjautumista järjestelmään) voit tutustua omatoimisesti opetussuunnitelman tietoihin ja sisältöihin. 

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op
5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op
Yleishallinto-oikeus (ennakkotietona: 5311327 Julkisen hallinnon oikeus 5 op tai 5311328 Hyvä hallinto ja oikeusturva 5 op. Jatkossa HTK/HTM-opiskelijat suorittavat Yleishallinto-oikeuden tilalla pakollisena opintojakson Julkisen hallinnon oikeus ja ON-opiskelijat opintojakson Hyvä hallinto ja oikeusturva. Tämä tarkentuu kevään aikana.)
5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op
5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op
5311526 Rikosoikeuden perusteet 5 op 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op  
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op
5311605 Sopimusoikeus 5 op
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 2023-24 jaksokohtaiset aikataulut, tarkemmat kurssikuvaukset suoritustapoineen julkaistaan kesän aikana.

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumiskäytänteet löytyvät viimeistään heinäkuun alussa sivuiltamme. Opinto-oikeusaika opintojaksoittain päättyy viimeistään lukuvuoden lopussa 31.7.2024. Ilmoittautuminen opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana.

995 €. Hinta sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 540 €.

17.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).