Opetushallinto, perusopinnot 25 op (UEF)

Opetushallinto perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opetushallinto, perusopinnot 25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät täältä!
Tämän monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä.

Huom! Opetushallinnon opinnot ovat tällaisenaan tarjolla vain lukuvuonna 2021-2022, eli 31.7.2022 saakka.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa voiko kesken olevia opintoja täydentää loppuun 31.7.2022 jälkeen. Huomioithan tämän opinnoissasi!
 

Opinnot sopivat henkilöille, jotka työskentelevät koulujen tai oppilaitosten johtotehtävissä tai ovat hakeutumassa vastaaviin tehtäviin.

Kuvaus:

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että   "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Sisältö:

Opetushallinnon opintoihin kuuluu kaikille pakollisia (16 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 9 op). Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen perusteet - ja Yleishallinto-oikeus -opintojaksoilla. Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen tai tutkintoon. Lisäksi on huomioitava, että Opetushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua yksinomaan oikeustieteet oppiaineryhmän tarjoamista opintojaksoista.

Pakolliset opintojaksot:

Valinnaiset opintojaksot:

Opinnot on aikataulutettu ja osan opintojaksoista voi suorittaa molempina lukukausina; osan vain syyslukukaudella, osan vain kevätlukukaudella. Suurimmalle osasta opintojaksoista edellytetään erikseen opetukseen ilmoittautuminen WebOodissa ennen opetusta, myöhästyneitä ei huomioida.

Huomioithan, että opintojen suorittaminen edellyttää hyvää opintojen suunnittelua ja aikatauluttamista!

Suoritustapa:

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: kirjallisuustenttejä ja verkkokursseja. Joidenkin opintojaksojen suorittamismahdollisuuksia on aikataulutettu. Oikeustieteellisillä opintojaksoilla on opintojaksoittain määritellyt tenttipäivät (ma 16-20 ja/tai pe 8-12), lukuvuoden aikana noin 4-5 tenttimahdollisuutta/opintojakso. Tenttiaikataulut vahvistetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Opintomaksuun kuuluen tentti on mahdollista suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa. Opintokokonaisuuden Moodle-ympäristössä on etätenttiin liittyvät tarkemmat ohjeet.

Opintokokonaisuuden hinta on 465 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).