Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Osuustoiminnan historia, arvot ja periaatteet. Osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Osuustoiminnan vaikuttavuus Suomessa ja maailmalla. Osuuskuntatyypit: Kuluttaja-, tuottaja-, palvelu- ja uusosuustoiminta. Keskinäisyys. 

Tiedolliset: Opiskelija tuntee osuustoiminnan idean ja hahmottaa siihen liittyvän ilmiökentän niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista. Opiskelija tietää, millaisia eri osuuskuntatyyppejä markkinoilla toimii. Opiskelija ymmärtää miten osuuskunta yritysmuotona eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista ja miksi se on jo perustehtävänsä osalta arvopohjaista liiketoimintaa. Opiskelija tunnistaa osuustoiminnallisen yrityksen erityispiirteet.

Taidolliset: Opiskelija osaa havainnollistaa osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet Opiskelija hahmottaa osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Hän omaksuu valmiuksia soveltaa kurssilla hankkimaansa tietoa käytännön työelämässä: toimia osuuskunnan palveluksessa erilaisissa tehtävissä. Kurssi antaa myös valmiuksia arvioida, toimiiko osuuskunta arvojensa mukaisesti. Kurssi tarjoaa valmiuksia myös osuuskuntayrittäjyyteen.

Verkkokurssi. Opintojakso suoritetaan videoluentoja  seuraamalla ja tekemällä näiden ja kirjallisuuteen perusteella kaksi kirjallista tehtävää. Molemmat tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Opintojakson hinta on 105 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 54 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).