Palvelumuotoilun perusopinnot 25 op (LY)

Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op 23-24 , Markkinointi, talous ja yrittäjyys, avoin

01.01.2024 00:00 - 31.12.2024 00:00

Uusi Palvelumuotoilun perusopintojen ryhmä käynnistää opintonsa jälleen tammi-helmikuussa 2024!

Voit suorittaa opinnoista myös yksittäisiä opintojaksoja! Tutustu alta opintojen sisältöön sekä aikatauluihin ja lähde matkalle perehtymään muotoiluajatteluun ja sen moniin mahdollisuuksiin!

Palvelumuotoilun perusopintojen suoritettuasi osaat määritellä osa-alueet, joista muotoiluajattelu ja sen toimintatapa muodostuvat, osaat myös selittää palvelujen markkinointiin liittyviä käsitteitä: palvelujen merkitys, laatumallit, tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet. Opintojen aikana opit selittämään brändin käsitteen monipuolisesti, käyttämään yritysviestintään ja yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviä peruskäsitteitä ja soveltamaan niitä. Opinnot auttavat sinua määrittelemään palvelumuotoilun prosessin ja siihen liittyvät perusmenetelmät sekä soveltamaan niitä erilaisissa kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa.


 

Palvelumuotoilun opinnot sopivat jokaiselle, joka on kiinnostunut palvelumuotoilusta tai kaipaa uutta näkökulmaa kehittämistyöhön. Opinnot soveltuvat mainiosti myös kaikille, jotka haluavat perehtyä yritysviestintään, tuotesuunnitteluun, markkinointiin ja tuotekehitykseen osana organisaation markkinointiviestintää ja palvelutuotantoa.

Palvelumuotoilun perusopintokokonaisuus 25 op tarkastelee muotoiluprosessia ja visuaalista viestintää liiketalouden, johtamisen ja palvelumuotoilun näkökulmasta. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun. Tavoitteena on oppia projektityöskentelyä sekä monialaista palvelujen kehittämistä luentojen, itsenäisten tehtävien sekä erityisesti ryhmätyöskentelyn kautta.

Kokonaisuuteen sisältyy muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen kursseja sekä oppiainerajat ylittävinä ryhmätöinä suoritettavia palvelumuotoilun alueelle painottuvia yritysprojekteja. Kokonaisuus alkaa johdantokurssilla, joka tutustuttaa opiskelijat aiheeseen ja kokonaisuuden struktuuriin. Seuraavan kahden kurssin aikana opiskelijat hahmottavat palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä soveltavat tietoa yritysten ja yhteisöjen visuaaliseen viestintään. Kokonaisuuden neljä seuraava kurssia opettavat ensin opiskelijalle palvelumuotoilun kehittämisprosessin ja menetelmät, joita sen jälkeen sovelletaan projekteihin liiketoiminnassa, julkisissa palveluissa sekä johtamisessa. Johdantokurssi tulee käydä ennen muita kokonaisuuden kursseja. Lisäksi Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät kurssi tulee suorittaa ennen kolmea yritysprojekteihin pohjautuvaa kurssia.

Aikataulu:
Opinnot käynnistetään tammikuussa 2024, ja ne etenevät siten, että kokonaisuus on valmiina joulukuun loppuun 2024 mennessä.
Kurssit suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä. MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja (tälle maksuttomalle kurssille voit ilmoittautua vaikka heti).

MOOC1001 Johdatus palvelumuotoiluun 2 op, non-stop jakso verkossa
UPAMU1011 Business design 4 op, Verkko-opetus (Zoom) helmikuu -24
UPAMU1012 Brändi ja visuaalisuus 4 op, Verkko-opetus (Teams) maalis-huhtikuu -24
UPAMU1003 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op, Verkko-opetus (Teams) toukokuu -24
UPAMU1004 Muotoilu liiketoiminnassa 4 op, Verkko-opetus (Teams) elokuu -24.
UPAMU1005 Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, Verkko-opetus (Teams) syyskuu -24
UPAMU1006 Palvelumuotoilun johtaminen 4 op, Verkko-opetus (Teams) loka-joulukuu -24

Voit suorittaa opinnoista myös yksittäisiä opintojaksoja!

895 €