Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op (LY)

13.05.2022 00:00 - 30.06.2022 00:00

Kevät 2022.

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op (LY) opintojakson tarkemmat tiedot löydät täältä!

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Palvelumuotoilun perusopinnot  25 op (LY)
 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-     eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
-     kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
-     ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. 

opetus (verkkovälitteinen) pe-la 13.-14.5.2022, pe klo 17-21 ja la klo 9-17 sekä la 28.5. klo 9-17.

Opetus- ja työmuodot Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki.

Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kai Hämäläinen

Opintojakson hinta 140 €.

08.03.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 8.3.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).