Perhearviointimenetelmä (3 op) -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys

02.10.2024 09:00 - 27.11.2024 15:00

Opetuspäivät ovat keskiviikkoisin 2.10., 30.10. ja 27.11..2024.
Opetuspäivien kesto on klo 9.00–15.00.

Verkossa

Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy perhearviointimenetelmän hyödyntämiseen perheiden kanssa tehtävässä työssä. 

Perhearviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia kuvataan yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nousevalla perhearviointimenetelmällä arvioidaan perhettä kokonaisuutena sekä perheen jäsenten keskinäisiä suhteita eri näkökulmista.

Perhearviointimenetelmää voidaan käyttää joko yksinään tai osana laajempaa arviointikehystä. Menetelmä auttaa työntekijää kohtaamaan perheen ja selvittämään, miten perheenjäsenet näkevät vahvuutensa ja vaikeutensa. 

Perhe on oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saadaan tietoa lapsesta osana perheyhteisöä sekä tietoa lapsen hyvinvoinnista.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi auttaa seuraavissa haasteissa: 

 • kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
 • kun työskennellään perheen kanssa tavoitteena tukea perhettä, perhesuhteita ja vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä
 • kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia

Koulutus sisältää kolme päivää verkkovälitteistä reaaliaikaista opetusta. Verkkovälitteisessä opetuksessa vaihtelevat luennot, toiminnalliset harjoitukset sekä keskustelut. Lisäksi opiskelija tekee koulutuksen aikana itsenäisiä tehtäviä. 

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä on suunniteltu kaikille ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden kanssa ja/tai tekevät arvioita perhe-elämästä perhesuhteista joko perheen kotona tai vastaanotoilla.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää työskentelyä perheiden kanssa. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (myös lähihoitaja) tai kasvatus- tai opetusalan tutkinto.     

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Perhearviointimenetelmään sisältyy:

 • toimintamalli, jolle perhearviointi perustuu
 • tietty tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja.taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
 • perhetehtävät
 • haastattelumallit, joita työntekijä voi vuorovaikutustilanteissa hyödyntää
 • perhearviointilomakkeet

Perhearviointikoulutuksen käytyään opiskelija osaa: 

 • käyttää järjestelmällistä havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallia ja rakennetta. 
 • käyttää menetelmiä, jotka auttavat perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tukemisessa ja edistämisessä. 
 • hyödyntää arviointimenetelmää, jonka avulla hän pystyy havainnoimaan ja kuvaamaan perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia yksityiskohtaisesti ja objektiivisesti.   

Koulutus muodostaa prosessin. Koulutus sisältää kolme päivää verkkovälitteistä reaaliaikaista opetusta, Verkkovälitteisessä opetuksessa vaihtelevat luennot, toiminnalliset harjoitukset ja keskustelut (2 op). Koulutukseen sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia etukäteis- ja välitehtäviä (1 op).

Koulutus arvioidaan hyväksytty-/hylätty -asteikolla. Arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä perhearvioinnin tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa käyttää perhearvioinnin menetelmiä (toimintamalli, havainnointi- ja arviointitavat, vuorovaikutusmenetelmät, haastattelumalli ja perhearviointilomakkeet) työskennellessään perheiden kanssa.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelijan hyväksytty opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija antaa siihen suostumuksensa. Koulutuksessa hankittu osaaminen on näin tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmin suoritettavissa opinnoissa tai työelämässä.

Psykoterapeutti VET Marjukka Laukkanen, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin ilmoittautumisesi vastaanottamisesta. Mikäli et saa viestiä, otathan yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistusviesti, jossa saat koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Huomioithan, että koulutus järjestetään vain, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.

745 € sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.

17.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.9.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).