PERHEARVIOINTI Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä (3 op) 14.9., 12.10. ja 15.11.2023 -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys

14.09.2023 09:00 - 15.11.2023 15:00

Opetuspäivät: to 14.9., to 12.10. ja ke 15.11.2023.
Opetuspäivien pituus on klo 9.00–15.00.

Verkossa

Lapsen kasvaessa perheessä, perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. 

Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saadaan tietoa lapsesta osana perheyhteisöä sekä tietoa lapsen hyvinvoinnista.Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä keskittyy perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin, sekä siihen miten ne vaikuttavat jokaiseen perheenjäseneen.

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nousevalla perhearviointimenetelmällä arvioidaan perhettä kokonaisuutena sekä perheen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.

Perhearviointimenetelmää voidaan käyttää joko yksinään tai osana laajempaa arviointikehystä. Menetelmä auttaa työntekijää kohtaamaan perheen ja selvittämään, miten perheenjäsenet näkevät vahvuutensa ja vaikeutensa. Lisäksi menetelmä auttaa arvioimaan perheen elämää ja sen jäsenten keskinäisiä suhteita eri näkökulmista. 

 Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi voi auttaa seuraavissa haasteissa: 
•    kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
•    kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
•    kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.
 

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä on suunniteltu ammattiauttajille ja tutkijoille, jotka tekevät  arvioita perhe-elämästä perhesuhteista joko perheen kotona tai vastaanotoilla.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää työskentelyä perheiden kanssa. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. 

Perhearviointikoulutuksessa opiskelija oppii järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla hän voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. 

Koulutuksessa opiskelija myös perehtyy joukkoon menetelmiä, jotka auttavat perhearvioinnin suorittajaa edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Opiskelija oppii koulutuksessa arviointimenetelmän, jonka avulla hän pystyy havainnoimaan ja kuvaamaan perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia yksityiskohtaisesti ja objektiivisesti. 

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Arviointimenetelmään sisältyy:

  • toimintamalli jolle perhearviointi perustuu, sekä perhearvioinnin tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
  • taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
  • haastattelumallit, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää
  • perhearviointilomakkeet.

Koulutus muodostaa prosessin. Koulutus sisältää kolme päivää on verkkovälitteistä reaaliaikaista opetusta, Verkkovälitteisessä opetuksessa vaihtelevat luennot ja toiminnalliset harjoitukset (2 op). Koulutukseen sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia etukäteis- ja välitehtäviä (1 op).

Psykoterapeutti VET Marjukka Laukkanen, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.

745 € sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.

31.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen 31.8.2023 jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).