Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Jaksolla tenttiin valmistava verkkovälitteinen tenttinkertaus ti 26.3. klo 17-18.30. Tenttiinkertauksen pitää HTM Pekka Vaarala.

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Opintojaksolla käsitellään seuraavien asioiden perusteet: 
avioliiton ja muiden parisuhteiden syntyminen ja oikeusvaikutukset, avioehtosopimus, ositus, lapsen asema, pesänselvitys ja perinnönjako, testamentti, holhoustoimi ja edunvalvonta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa perhe- ja perintöoikeudellisen keskeiset käsitteet sekä hahmottaa alan systematiikan.
  • tietää avioliiton ja muiden parisuhteiden tärkeimmät oikeusvaikutukset osapuolten asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua.
  • hahmottaa ositukseen, perinnönjakoon, pesänselvitysmenettelyn ja testamenttiin liittyvän sääntelyn keskeisiltä osiltaan.
  • tuntee alaikäisen oikeudellisen aseman perusteet perheessä.
  • tietää lapsen asemaa erotilanteissa koskevan keskeisen sääntelyn.
  • tietää edunvalvontaoikeuden keskeisen sääntelyn.
  • pystyy soveltamaan edellä mainittua sääntelyä tavanomaisiin tyyppitilanteisiin.

Salitentti 4 h, itsenäinen työskentely 107 h. Tenttipäivät: pe 15.9. klo 8-12, ma 11.12. klo 16-20, pe 12.4. klo 8-12 sekä ma 10.6. klo 16-20.

Pakolliset edeltävät opintojaksot: 5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op ja 5311027 juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op. Lisäksi suositellaan edeltäviksi opinnoiksi opintojaksoa 5311636 Yksityisoikeuden perusteet.

Opintojakson hinta on 125 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).