Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)

Opetus ja kasvatus, avoin

24.09.2024 00:00 - 31.07.2025 00:00

Oletko kiinnostunut ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Ota kasvatustieteestä uusi ura! Lähde kehittämään akateemisia valmiuksia työelämää tai yliopisto-opintoja varten. Kasvatustieteen perusopinnot ovat mainio pohja, kun tavoitteenasi on opettajan ammatti tai ohjaus-, suunnittelu-, hallinto- ja tutkimustehtävät.

Kasvatustieteen perusopintojen avulla opit hahmottamaan pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista sekä tunnistamaan kokemuksia, käsityksiä, tunteita ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa. Samalla opit tarkastelemaan asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla ja saat osaamista jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti.

Kasvatustieteen opiskelu sopii jokaiselle, joka on kiinnostunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tarkastelusta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Opintojen teemat kattavat seuraavat osa-alueet: oppiminen ja ohjaus, kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osaaminen ja asiantuntijuus, tieteellinen ajattelu ja tieto sekä vuorovaikutus ja yhteistyö.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:

Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
KTKP020 Kestävä kasvatus ja yhteiskunta (5 op)
KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op)
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Mikkelin kesäyliopistossa Kasvatustieteen perusopinnoissa ja opiskelijoiden tukena toimii tuutorryhmä. Tavoitteena on hyödyntää tuutorin tukea ja kehittää opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi yhteinen orientoituminen jakson etenemiseen ja sen suorittamiseen sekä mahdollisesti myös asiantuntijaluentoja verkkotallenteina. Tuutoroinnin tuntimäärä vaihtelee opintojaksoittain (n. 2-6 t/jakso). Tapaamiset tuutorin johdolla järjestetään verkossa (Teams/Zoom).

Kasvatustieteen perusopintojen tuutorina toimii KM Jenna Väisänen.

Kasvatustieteen perusopinnot järjestetään yhteistyössä Etelä-Karjalan kesäyliopiston kanssa.

465 €

15.09.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 15.9.2024 saakka. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).