Oikeustieteen perusteet 1 op (UEF)

Oikeustieteen perusteet lv. 23-24 , Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot , Juridiikka, avoin

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Verkkovälitteiset luennot (Zoom) ti 19.9. klo 17-18.30 ja to 21.9. klo 17-19.30. 

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  Jakso sisältyy Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op opintomaksuun opintokokonaisuuteen ilmoittautuneille. 

Opintojakso vaaditaan edeltävinä opintoina Hallinto-oikeuden perusopintoihin 25 op ilmoittautuvilta (ei kuulu Hallinto-oikeuden perusopintojen opintomaksuun). 

Opintoinfo oikeustieteiden opiskelusta pidettiin 13.9.2023. Infon materiaaliin pääset tutustumaan tästä. 

Sopii kaikille oikeustieteistä kiinnostuneille.

  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.
  • Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet
  • Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.

Suoritettuasi opintojakson  

  •     omaksut oikeudellisen argumentoinnin perusteet, ml. oikeuslähteet ja tulkinta-opit  
  •     tunnet oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet.  
  •     tunnistat oikeustieteen keskeiset suuntaukset 

Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali ja sen tenttiminen digicampus -oppimisympäristössä (https://digicampus.fi) opiskelijan haluamana ajankohtana. Tentti on 40 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 20 kohtaa. 

Jakson digicampus-ympäristö: https://digicampus.fi/course/view.php?id=4336

Tentti arvioidaan seuraavina ajankohtaina: 4.9.2023, 11.9.2023, 16.10.2023, 13.11.2023, 11.12.2023, 8.1.2024, 12.2.2024, 11.3.2024, 15.4.2024, 20.5.2024. Opintojaksoa voi suorittaa myös kesällä 2024. Kun opintojakson suorittaa ajalla 21.5.-31.7.2024, opintojakso tarkastetaan ja merkitään rekisteriin 12.8.2024 jälkeen siten, että suoritusajankohdaksi merkitään rekisteriin 31.7.2024.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kimmo Malin

Oppimateriaali:

Oikeudellisen ajattelun perusteita. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2018. Oppikirja on luettavissa Internetissä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2853-5

Oppimisympäristössä on lisäksi katsottavana kirjallisuutta tukevat oppimisvideot.

Opintojakson hinta on 35 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 9 €.

18.06.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).