Oikeustieteen perusteet 1 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot , Juridiikka, avoin

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  Jakso sisältyy Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op opintomaksuun opintokokonaisuuteen ilmoittautuneille. 

Opintojakso vaaditaan edeltävinä opintoina Hallinto-oikeuden perusopintoihin 25 op ilmoittautuvilta (ei kuulu Hallinto-oikeuden perusopintojen opintomaksuun). 

  • Oikeudelliseen tulkintaan ja argumentaatioon liittyvät peruslähtökohdat, oikeustieteen keskeiset suuntaukset ja oikeusjärjestelmän kokonaisuus.  
  •     Julkisoikeuden, siviilioikeuden ja rikosoikeuden oikeudenalojen ominaispiirteet ja peruskäsitteet.   
  •     Oikeusturvajärjestelmän pääpiirteet.  

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Ensi lukuvuoden 2023-24 aikataulut, tarkemmat kurssikuvaukset suoritustapoineen sekä hintatiedot pyritään julkaisemaan touko-kesäkuun aikana.

Suoritettuasi opintojakson  

  •     omaksut oikeudellisen argumentoinnin perusteet, ml. oikeuslähteet ja tulkinta-opit  
  •     tunnet oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä keskeiset oikeudenalat ja näiden peruskäsitteet.  
  •     tunnistat oikeustieteen keskeiset suuntaukset 

Huom! Ennakkotiedot!

Verkkotentti Digicampuksessa haluamanasi ajankohtana (nonstop-monivalintatentti) läpi lukuvuoden.

Opintojakson hinta on 35 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 9 €.