Poliittinen historia, perusopinnot 25 op (UTU)

Poliittinen historia, perusopinnot 25 op, 22-23 , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Poliittisen historian ja Valtio-opin perusopinnoissa 25 op on yhteiset opintojaksot P1-P3 (yht. 15 op). Näiden yhteisten jaksojen lisäksi suoritetaan oman oppiaineen (Poliittinen historia tai Valtio-oppi) opintojaksot P4-P5 (yht. 10 op). 

Poliittisen historian perusopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista (tenttiaikataulu/suoritusaikataulu mainittu jakson kohdalla, muutokset vielä mahdollisia):

Huom! P2-jaksoa voit tenttiä jo ennen P1-jaksoa!

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op
P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op
P4 Suomalaisten maailmat 5 op
P5.1 Euroopan historia 3 op
P5.2 Globaalihistoria 2 op


15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat  opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen  3 op)
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso
 

415 € (sis. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

30.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).