Poliittinen historia, perusopinnot 25 op (TY)

Poliittinen historia, perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Poliittisen historian ja Valtio-opin perusopinnoissa 25 op on yhteiset opintojaksot P1-P3 (yht. 15 op). Näiden yhteisten jaksojen lisäksi suoritetaan oman oppiaineen (Poliittinen historia tai Valtio-oppi) opintojaksot P4-P5 (yht. 10 op).

 

Poliittisen historian perusopinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista (tenttiaikataulu mainittu jakson kohdalla):

P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op

P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op

P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op

P3.2 Politiikan teorian klassikot 2 op

P 4 Suomalaisten maailmat 5 op

P5.1 Euroopan historia 3 op

P5.2 Globaalihistoria 2 op

  • 16.3.2022 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki opintojaksot tentittävissä
  • myös 8.6.2022 kaikki opintojaksot tentittävissä
  • HUOM! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

415 € (sis. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 12.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).