Politiikan teorian klassikot 2 op (UTU)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Perehdytään länsimaisen politiikan teorian keskeisiin klassikoihin.

Oppimateriaali: Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat (2012)

Kirjasta tenttiin tulee seuraavat sivut :

Johdanto. Politiikka ja sen teoria 7 - 24
Platon 25 – 52
Aristoteles 53-82
Niccolo Machiavelli  175 - 202
Thomas Hobbes 203 – 241
John Locke 242 - 267
Montesquieu 268 - 298
Jean-Jacques Rousseau 340 - 364
Edmund Burke 365 – 385
John Stuart Mill 422 - 445
Karl Marx 446- 474
 

Tenttipäivät: 1) 7.12. 2) 11.1. 3) 8.2.

15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan perustiedot keskeisistä länsimaisista poliittisista ajattelijoista.

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

Kirjatentin vastuuhenkilö Sakari Nieminen

85 €