Politiikan teorian klassikot 2 op (UTU)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan perustiedot keskeisistä länsimaisista poliittisista ajattelijoista.

Perehdytään länsimaisen politiikan teorian keskeisiin klassikoihin.

Oppimateriaali: Petri Koikkalainen & Paul-Erik Korvela (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat (2012)

Kirjasta tenttiin tulee seuraavat sivut :

Johdanto. Politiikka ja sen teoria 7 - 24
Platon 25 – 52
Aristoteles 53-82
Niccolo Machiavelli  175 - 202
Thomas Hobbes 203 – 241
John Locke 242 - 267
Montesquieu 268 - 298
Jean-Jacques Rousseau 340 - 364
Edmund Burke 365 – 385
John Stuart Mill 422 - 445
Karl Marx 446- 474
 

Tenttipäivät: 1) 7.12. 2) 11.1. 3) 8.2.

15.3 ylimääräinen tenttipäivä, jolloin kaikki kirjatenttinä suoritettavat opintojaksot tentittävissä (eli kaikki paitsi P3.1 Ideologioiden muotoutuminen 3 op)
-    Myös 7.6 kaikki opintojaksot tentittävissä (paitsi ei P3.1)
-    Huom! opiskelijalla kolme tenttikertaa/opintojakso

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa.

Kirjatentti. Tenttiminen tapahtuu Mikkelin kesäyliopistossa, Raatihuoneenkatu 12  tai ns. etätenttimällä omalla paikkakunnalla (lisätietoa etätenttimisestä suunnittelijalta, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi)

Ilmoittautuminen tenttiin 14 vrk ennen tenttiajankohtaa, ilmoittautumalla sähköpostitse hanna.raina@mikkelinkesayliopisto.fi Kerro tentti-ilmoittautumisen yhteydessä jakso, jonka haluat tenttiä sekä mahdollinen etätenttipaikka (jos tentit muualla kuin Mikkelin kesäyliopistossa).

Kirjatentin vastuuhenkilö Sakari Nieminen

85 €