Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op, MOOC

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

15.09.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakson suorittaminen on mahdollista ajalla 15.09.2023 - 31.07.2024

 • Rakenteisen tiedon tuottaminen potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa
 • Määrämuotoisen tiedon tuottaminen asiakkaan palvelussa
 • Monialaisen tiedon käyttö hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää monialaisen potilas/asiakastiedon merkityksen potilaan/asiakkaan hoidossa, kuntoutuksessa ja palveluissa
 • Osaa tulkita monialaista potilas/asiakastietoa sosiaali- ja terveysalan työssä
 • Osaa tuottaa monialaista potilas/asiakastietoa
 • Ymmärtää monialaisen potilas/asiakastiedon rajapintoihin (organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä) liittyvät käytännöt ja haasteet

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

 • digitalisaatio
 • etiikka
 • johtaminen
 • kehittäminen
 • kriittinen ajattelu
 • oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Verkkokurssi DigiCampus-alustalla, joka sisältää: monivalintalähtötesti, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen, pelillistämistehtävät, tehtävät ammattiryhmittäin ja moniammatillinen suunnitelma; yhteensä omatoiminen työskentely 54 t.

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).