Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op, MOOC

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

15.09.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-Ymmärtää monialaisen potilas/asiakastiedon merkityksen potilaan/asiakkaan hoidossa,
kuntoutuksessa ja palveluissa
- Osaa tulkita monialaista potilas/asiakastietoa sosiaali- ja terveysalan työssä
- Osaa tuottaa monialaista potilas/asiakastietoa
- Ymmärtää monialaisen potilas/asiakastiedon rajapintoihin (organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä) liittyvät käytännöt ja haasteet
 

  • Rakenteisen tiedon tuottaminen potilaan hoidossa ja kuntoutuksessa
  • Määrämuotoisen tiedon tuottaminen asiakkaan palvelussa
  • Monialaisen tiedon käyttö hoidossa, kuntoutuksessa ja palvelussa

verkko-opinnot, Digicampus. Verkko-opintojakso, jonka voi suorittaa oman aikataulunsa mukaisesti.
 

Esitietovaatimukset
5425033B Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op, MOOC
 

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).