Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op (UEF)

Preventiivisen hoitotieteen opinnot, yhteisö- ja perhehoitotyö 30 op 23 - 24

05.09.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Haluatko vahvistaa terveyden edistämisen osaamistasi? Preventiivisen hoitotieteen opinnot soveltuvat juuri Sinulle, terveydenhuollon parissa parhaillaan toimiva tai terveyden edistämisen tehtäviin tähtäävä! Opinnot sopivat erinomaisesti myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille (pääaine hoitotiede). 

Mitä on preventiivinen hoitotiede?
Opinnoissa pääset keskittymään terveyden edistämiseen sekä pohtimaan, mitä terveys on. Samalla kehität omaa asiantuntijuuttasi ja saat valmiuksia uudistaa yhteisö- ja perhehoitotyötä.  Käytännönläheisten tehtävien avulla pääset hyödyntämään opintojasi terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä, moniammatillisissa työryhmissä sekä kolmannella sektorilla.

Preventiivisen hoitotieteen yhteisö- ja perhehoitotyön opinnoissa opiskelijat kehittävät asiantuntijuuttaan näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä ja sen työmenetelmien sekä toimintamallien uudistamisessa yhteisö- ja perhehoitotyön näkökulmasta. Opintoja voidaan hyödyntää terveyttä ja hyvinvointia edistävässä toiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä. Opinnoissa käytetyt oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja työelämälähtöisiä. Opinnoissa on olennaista terveyden edistämisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen kontekstin sekä kulttuuristen näkökohtien tunnistaminen. 

Opinnot soveltuvat terveydenhuollon ammattihenkilöille ja terveyden edistämisen tehtävissä toimiville ja niihin tähtääville. Opinnot soveltuvat erinomaisesti myös tutkintotavoitteisille opiskelijoille osaksi avoimen väylän opintoja Itä-Suomen yliopistoon (pääaine hoitotiede, preventiivisen hoitotieteen suuntautumisvaihtoehto). Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen pääaineen tutkinto-opiskelijaksi voit hakea joko avoimen yliopiston opinnoilla tai valintakokeella. Avoimen yliopiston väylän hausta löydät lisätietoa:

https://www.uef.fi/fi/avoimen-yliopiston-vayla-tutkinto-opiskelijaksi-ja-maisterihaut#accordion-19808

Opintojen avulla opit arvioimaan kansallisia ja kansainvälisiä, ajankohtaisia terveyden edistämisen ja terveyspolitiikan linjauksia sekä opit toimimaan terveyden edistämisen moniammatillisissa työryhmissä. Samalla kehität osaamistasi terveyden edistämisen etiikan lähtökohdista globaalit näkökohdat huomioiden ja opit tunnistamaan monikulttuurisuuden merkityksen terveyden edistämisessä. Opinnot auttavat kehittämään taitoja näyttöön perustuvassa terveyden edistämisessä sekä osallistumaan terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Preventiivisen hoitotieteen perusopintoihin kuuluu seuraavat opintojaksot:
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

Yhteisön terveyden edistäminen 5 op, Verkko-opetus Moodlessa 5.9.- 30.11.2023 sekä yksi lähiopetuspäivä Mikkelin kesäyliopistossa la 9.9.2023 klo 10-15. Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 5 op, Verkko-opetus Moodlessa 2.10.-10.12.2023. Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja osallisuus terveyden edistämisessä 5 op, Verkko-opetus Moodlessa 10.11.-1.12.2023 sekä yksi lähiopetuspäivä Mikkelin kesäyliopistossa la 11.11.2023 klo 10-16 ja yksi Teams-välitteinen opetuspäivä la 2.12.2023 klo 10-16. Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Terveyden edistämisen johtaminen 5 op, Verkko-opetus Moodlessa 1.9.2023-11.6.2024. Verkkotentti (kts. verkkotenttien ajankohdat jakson tiedoista).
Vaikuttavat terveyden edistämisen toimintamallit ja interventiot 4 op, Verkko-opetus Moodlessa 22.1.-23.5.2024 (kts. verkkovälitteisten luentojen ajat jakson tiedoista) ja seminaari 7.5.2024 klo 8- 16 (etäosallistuminen, läsnäolovaatimus). Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Terveysongelmien ehkäisy eri ikäisillä 3 op, Verkko-opetus Moodlessa 11.3.- 8.4.2024. Jakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Sekä lisäksi suoritetaan jakso:
Työyhteisön vuorovaikutus 3 op, 1.8.2023-30.7.2024. Itsenäiset oppimistehtävät, jotka voi palauttaa ympäri vuoden.
 

Opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa ja opinnoissa eteneminen edellyttää säännöllistä opiskelua; opintojaksot voivat sisältää viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia, verkkokeskusteluja tai aikataulutettuja verkkotenttejä. Osaan opintojaksoista liittyy luento-opetusta. Opinnot soveltuvat suoritettavaksi töiden ohella.

525 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 270 €.

17.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 17.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme koko opintomaksun. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).