Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op (UEF)

01.08.2022 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, niiden soveltamisesta työelämän kontekstissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden tunnuspiirteistä, ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet työelämän kontekstissa sekä ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellusmahdollisuudet vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii havainnoimaan vuorovaikutustilanteita ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.

verkkotallenteet ja oppimistehtävät

Opintojakson hinta on 75 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 27 €.

15.05.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).