Ravitsemustieteen perusteet 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

09.01.2023 00:00 - 17.03.2023 00:00

Syksy 2022: 1.9.-21.10.2022. (ilmoittautuminen päättynyt)

Kevät 2023: 9.1.-17.3.2023. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin
- osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset
- osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen
- osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, muut ruoan sisältämät aineet. Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Verkko-opinnot; luentotallenteet, oppimistehtävät Moodlessa sekä verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

19.12.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 19.12.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).