Ravitsemustieteen perusteet 5 op

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

22.09.2023 00:00 - 02.11.2023 00:00

Verkkovälitteiset luennot (Teams) pe-la 22.-23.9. ja pe-la 6.-7.10.2023, molempina viikonloppuina pe klo 17-20.15 ja la klo 9-14.30 sekä harjoitukset (Teams) ti 31.10., ke 1.11. ja to 2.11., joka päivä klo 17-20. Tenttipäivät ilmoitetaan kesän aikana.

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, muut ruoan sisältämät aineet. Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve.

Ravitsemussuositukset. Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin

- osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset

- osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen

- osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa.

Verkkovälitteiset, reaaliaikaiset luennot (Teams) 20 h, oppimistehtävät (4 kpl) ja tentti. Verkkovälitteisiä luentoja ei tallenneta.
Opintojakson arvosana muodostuu tenttiarvosanasta asteikolla 0-5, mutta  opintojakson hyväksyminen edellyttää myös osallistumista verkkoluennoille sekä oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ilmoitettujen aikataulujen puitteissa.

Toteutustavat: Verkkovälitteiset luennot, oppimistehtävät sekä tentti (salitentti). 

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Kaipainen

Oppimateriaalit:

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021.
(löytyy Oppiportista).
Luentomateriaalit ja muu Moodlessa oleva oheismateriaali.

Arviointiasteikko: H-5

Huom! Tämä opintojakso tulee suorittaa ennen seuraavia jaksoja: Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op  ja Ravitsemus ja elintavat 5 op.

185 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 20 €.

10.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).