Ravitsemustieteen perusteet 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

22.09.2023 00:00 - 02.11.2023 00:00

Verkkovälitteiset luennot (Teams) pe-la 22.-23.9. ja pe-la 6.-7.10.2023, molempina viikonloppuina pe klo 17-20.15 ja la klo 9-14.30 sekä harjoitukset (Teams) ti 31.10., ke 1.11. ja to 2.11., joka päivä klo 17-20. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

Ravitsemustieteen perusopinnoista järjestetään maksuton verkkoinfo tiistaina 5.9. klo 17, johon voit osallistua omalta koneeltasi käsin! Info on tarkoitettu kaikille ravitsemustieteestä kiinnostuneille, opintoja miettiville, niitä suunnitteleville sekä jo opintoihin ilmoittautuneille. Info ei sido mihinkään, ja voit vasta infon jälkeen tehdä päätöksen opintoihin mukaanlähtemisestä.

Ilmoittaudu mukaan infoon 4.9. mennessä ilmoittautumislomakkeella. 

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet, muut ruoan sisältämät aineet. Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve.

Ravitsemussuositukset. Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin

- osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset

- osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen

- osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa.

Verkkovälitteiset, reaaliaikaiset luennot (Teams) 20 h, oppimistehtävät (4 kpl) ja tentti. Verkkovälitteisiä luentoja ei tallenneta.
Opintojakson arvosana muodostuu tenttiarvosanasta asteikolla 0-5, mutta  opintojakson hyväksyminen edellyttää myös osallistumista verkkoluennoille sekä oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista ilmoitettujen aikataulujen puitteissa.

Toteutustavat: Verkkovälitteiset luennot, oppimistehtävät sekä tentti (salitentti). 

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Kaipainen

Oppimateriaalit:

Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021.
(löytyy Oppiportista).
Luentomateriaalit ja muu opettajan jakama materiaali.

Arviointiasteikko: H-5

Huom! Tämä opintojakso tulee suorittaa ennen seuraavia jaksoja: Syömisen sosiokulttuuriset ulottuvuudet 5 op  ja Ravitsemus ja elintavat 5 op.

185 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 20 €.

10.09.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 10.9.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).