Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF)

Ravitsemustieteen perusopinnot

01.08.2021 00:00 - 31.12.2022 00:00

Opinnot alkavat Ravitsemustieteen perusteet -jakson luennoilla. Huom! Aikataulumuutos, verkkoluentoja siirretty. Päivitetyt aikataulut:verkkoluennot pe-la 15.-16.10.,pe klo 17-20 ja la klo 9-14 sekä 21.10. ja 26.10. iltawebinaarit klo 17-19.45. Harjoituspäivä la 13.11.2021 (la klo 9-15). Tenttipäivä 22.11., uusinnat 13.12. ja 17.1. 2022.

Opintojen verkkovälitteinen johdantoluento on katsottavissa tallenteena opintojen aloituksen jälkeen oppimisympäristö Moodlessa. Tallenne perehdyttää avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin, ravitsemustieteen opiskeluun, verkko-opiskeluun ja käytössä oleviin sähköisiin opintojärjestelmiin.

Syömisellä on tärkeä merkitys hyvinvoinnin osatekijänä, mutta miksi? Opinnoissa pääset syventymään ravitsemuksen ydinkysymyksiin ja perehdyt mm. ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin sekä ravintofysiologiaan. Mainio mahdollisuus täydentää ammatillista osaamista tai asiantuntijuutta työelämässä – tai opiskella kokonaan uusi ala!

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät täältä!

Huom. Jälki-ilmoittautumisia otamme vastaan 14.10.2021 saakka. 

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opiskelija on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen.

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemukseen ja liikuntaan, sosiaalisessa mediassa olevaan ravitsemus- ja terveystietoon ja sen arviointiin sekä ravitsemusfysiologiaan.

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op koostuvat seuraavista opintojaksoista (opintojen aikataulut tarkentuvat kesän aikana):

Opintokokonaisuuden hinta on 480 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 167 €.

14.10.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).