Rikosoikeuden perusteet 5 op (UEF)

Laki, yhteiskunta ja historia, yksittäiset jaksot

01.08.2023 00:00 - 31.07.2024 00:00

Opintojakso kuuluu Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF) opintokokonaisuuteen.  

Rikosoikeuden perusteet. Rikosoikeuden yleiset opit ja siihen liittyvät keskeiset säännökset. Rangaistuksen määräämisen keskeiset perusteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä keskeiset rikosoikeudelliset käsitteet ja periaatteet
  • määrittää oikeustapauksen oikeudellisen ongelman rikosoikeudellisin käsittein
  • soveltaa rikosoikeudellisia oikeuslähteitä, käsitteitä ja periaatteita konkreettisiin tapauksiin
  • argumentoida tukeutuen rikosoikeudellisiin oikeuslähteisiin ja tulkintaoppeihin

Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja muuhun kurssimateriaaliin (95 h). Rikosoikeudenkäyntien seuraamista 10 h, josta kirjoitetaan lyhyt vapaamuotoinen raportti (noin 5 sivua). Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Tentti toteutetaan verkkotenttinä UEF elearn-alustalla. Verkkotenttipäivät: 26.9., 12.12., 29.2., 2.5. ja 14.6. Verkkotentti avoinna ko. päivänä klo 12-24, jona aikana tentti tulee suorittaa.

Pakolliset edeltävät opintojaksot: 5311026 Oikeustieteen perusteet (tai aiempi 5311024 Oikeustieteen ABC) ja 5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta (tai aiempi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen). Edellä mainitut opintojaksot on suoritettava ennen opintojakson tenttiin ilmoittautumista.

Opintojakson hinta on 100 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

15.03.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).