Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF)

Ruotsin kielen perusopinnot

25.11.2021 00:00 - 31.07.2023 00:00

Opinnot alkavat  Suullinen viestintä ja ääntäminen 5 op -opintojaksolla  pe-la 21.-22.1.2022.
Opinnot on mahdollista suorittaa puolentoista vuoden aikana (1½ v.), ja jokaisella jaksolla on oma suoritusaikansa, johon sisältyy lähiopetusta ja/tai verkko-opetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Mikkelin kesäyliopisto, Raatihuoneenkatu 12, 50100 Mikkeli.

Opinnot sopivat sinulle, joka haluat parantaa omaa ruotsin kielen osaamistaan, tarvitset ja käytät työssäsi ruotsin kieltä tai olet kiinnostunut ruotsin yliopisto-opiskelusta. Opinnot soveltuvat myös erinomaisesti luokan- tai kielten opettajille, jotka työssään käyttävät ruotsia, opettavat sitä, mutta joilta puuttuvat ruotsin kielen perusopinnot!

Opintojen valintakoe järjestetään torstaina 25.11.2021 klo 16.30-18.30 Mikkelin kesäyliopistossa.

Valintakokeessa edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän hyvää hallintaa. Suosituksena on, että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Fiilin & Hakala: Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille. 

Koe (kesto 2 t) koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä.

Pisteytys: yhteispisteet 56. Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on 24 pistettä siten, että hakijan on saatava pisteitä kummastakin tehtäväosiosta.

Mikäli valintakokeen läpäisee hyväksytysti riittävä määrä opiskelijoita, alkavat opinnot tammikuussa -22 jaksolla Suullinen viestintä ja ääntäminen.

Hyväksytysti valintakokeen läpäisseen opiskelijan ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen muuttuu samalla sitovaksi, ja opintomaksu laskutetaan opiskelijalta kokonaisuudessaan. 

 Valintakoevinkkejä
Tässä muutamia vinkkejä ”preppaukseen”, joiden avulla voi valmistautua valintakokeeseen (voit myös itse etsiä/bongailla ruotsinkielisiä sivustoja tms. materiaalia):

Abitreenit

Nätfräsch

Yle - Oppiminen - Kielet

Yle Teema/Yle Fem (ruotsinkieliset ohjelmat, mahdollisuus poistaa suomenkielinen tekstitys)


Lehtilinkkejä:

Hbl

Vi Tidningen

www.lararen.se

Sivuainekoe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien kieliopillisten asioiden (esim. sanajärjestyksen, muoto-opin ja kongruenssin) ja sanaston hallintaa. Kirjoitelma muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan.

Tullakseen valituksi, tulee valintakokeesta saada vähintään 24 pistettä, maksimipistemäärä on 56 pistettä.


Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät täältä!

Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30 op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • selviytyy vaivattomasti ruotsinkielisistä suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista, joiden aihepiirit ovat hänelle tuttuja
  • hallitsee ruotsin perusrakenteet
  • osaa käyttää apunaan sanakirjoja ja muita kielentuottamisessa tarvittavia apukeinoja
  • tuntee ruotsinkielistä kulttuurialuetta kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • pystyy luontevasti hyödyntämään tietotekniikkaa suullisissa ja kirjallisissa töissään
  • on päämäärätietoinen opintojensa suhteen ja osaa suunnitella opintoihinsa liittyvää omaa toimintaansa (mm. ajanhallinta- ja priorisointitaidot)
  • osaa esiintyä ja kertoa aloittelevan asiantuntijan roolissa alansa asioista kuulijalle

Ruotsin kielen perusopinnot sisältävät seuraavat opintojaksot:

Suoritustapoina ovat erilaiset oppimistehtävät ja harjoitukset, tentit, portfoliot sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Ruotsin kieli, avoin väylä: Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi valitaan ilman valintakoetta 5 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Ruotsin kielen perusopinnot (vähintään 30 op) vähintään kokonaisarvosanalla hyvät tiedot (3/5). Opiskelija voi hakea Itä-Suomen yliopistoon. 

Huom! Tarkista vuosittaiset väyläkriteerit Opintopolku.fi -palvelusta, hakukohteen Hakeminen -välilehdeltä.
 

1050 €

14.11.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14.11.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).