Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

20.02.2023 00:00 - 24.04.2023 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaa, tutkimusalueita ja tutkimuksia,
• tunnistaa ja ymmärtää metodologiaa ja tutkimuksissa käytettyjä metodologisia valintoja,
• tunnistaa tutkimustiedon käytön ja soveltamisen mahdollisuudet palvelujärjestelmän kehittämisessä,
• saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa ja saa valmiuksia tietokantojen käyttöön.
 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueet, tutkimus ja metodologia; tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä; tiedonhaku ja eri tietokannat.

Verkkojakso. Oppimistehtävät. Itsenäinen työskentely 135 t.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

30.01.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.1.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).