Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 25 op 22-23

01.09.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 25 op (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista. Perusopinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään, sen tiedonhallintaan ja johtamiseen, tiedonhallinnan keskeisiin teorioihin ja menetelmiin, tietosuojaan ja turvaan sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon vastuuhenkilönä toimii professori Ulla-Mari Kinnunen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista

5425033A Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op  01.09.2022 - 31.07.2023 
5425033B Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op 01.09.2022 - 31.07.2023
5425033C Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op 21.09.2022 - 30.11.2022
YS00CY49 Tietosuoja ja -turva terveydenhuollossa 3 op  01.09.2022 - 31.07.2023 
YS00CY50 Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op 15.09.2022 - 31.07.2023 
5425013 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op  20.03.2023 - 31.05.2023
5426152 Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op 01.09.2022 - 31.07.2023 
5425031 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op*  21.02.2023 - 02.05.2023
5426153 SNOMED CT, Peruskurssi 5 op* 01.09.2022 - 31.07.2023 

(* vaihtoehtoisia)

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.
 

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

31.08.2022 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).