Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta, perusopinnot 25 op 23-24

01.09.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta, tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä tai jotka työssään tarvitsevat palvelujärjestelmien tuntemusta ja/tai tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää asiantuntijuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista. Perusopinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään, sen tiedonhallintaan ja johtamiseen, tiedonhallinnan keskeisiin teorioihin ja menetelmiin, tietosuojaan ja turvaan sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon vastuuhenkilönä toimii professori Ulla-Mari Kinnunen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto, perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

5425033A Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op  1.9.2023-31.7.2024
5425033B Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op 1.9.2023-31.7.2024

5425033C Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op 20.9.2023 - 30.11.2023.
YS00CY49 Tietosuoja ja -turva terveydenhuollossa 3 op  11.9.2023 - 31.07.2024
YS00CY50 Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op 15.9.2023 - 31.7.2024
5425013 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op 4.4.2024 - 8.5.2024
5426152 Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op 1.9.2023  - 31.7.2024
5425031 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op*  21.2.2024 - 3.5.2024
5426153 SNOMED CT, Peruskurssi 5 op* 1.10.2023 - 31.7.2024

(* vaihtoehtoisia)

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina.

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

31.10.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).