Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

20.03.2023 00:00 - 31.05.2023 00:00

Sosiaali– ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset sisältöalueet ja soveltamisalueet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- muodostaa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta ja sen erityispiirteistä
- soveltaa oppimaansa tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä
- analysoida tiedonhallinnan ja palvelutoiminnan keskinäisiä suhteita
 

Kirjallinen kuulustelu Moodlessa.

Kirjaudu Moodleen heti jakson alkaessa. Opintojaksolla on kolme vaihtoehtoista tenttipäivää: 17.4., 8.5. ja 29.5.2023. Suositellaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopintokokonaisuuden viimeiseksi opintojaksoksi. Opintojakso kokoaa perusopintokokonaisuuden sisällön.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

27.02.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 27.2.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).