Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op (UEF)

Terveys, hyvinvointi, ravitsemus ja lääketiede, yksittäiset opintojaksot

03.10.2022 00:00 - 30.07.2023 00:00

(tentti/tehtävänpalautus 11.12.2022., 26.2.2023, 23.4.2023, 28.5.2023, 30.7.2023)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuden pääpiirteet,
• analysoida suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta, poliittishallinnollista järjestelmää ja päätöksentekoa,  
• erotella ja analysoida taloudellisen, informaatio- ja lainsäädäntöohjauksen roolia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä kunta-, alue-/maakunta- ja valtion tasolla, 
• osaa ilmaista mielipiteitään rakentavasti ja luotettavaan tietoon perustuen
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat; taloudellinen organisointi; päätöksenteko; ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Verkkojakso. Oppimistehtävät. Johdatus sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmiin MOOC 3 op, jonka lisäksi itsenäinen työskentely 54 t sisältäen esseen ja mediaseurannan.

Opintojakson hinta on 60 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 18 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).