Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op, 22-23

05.09.2022 00:00 - 31.12.2023 00:00

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa tutustut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen sekä palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen. Samalla opit ymmärtämään niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opintojen avulla opit ymmärtämään myös johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja opit soveltamaan teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op  (UEF) tarkemmat tiedot löydät Opintopolku.fi - sivustolta

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintokokonaisuus 25 op sisältää kuusi opintojaksoa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden taustaa ja kehitystä, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laajaa kokonaisuutta, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista ja johtamisteorioita sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta ja tutkimuksellisia lähtökohtia. Opintojaksoilla käsitellään eri aihealueita historiallisen kehityskulun, nykyisyyden sekä tulevaisuuden muutosten näkökulmista.


 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op, 12.9.-27.11.2022
Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op MOOC, 5.9.2022-31.7.2023 (tehtävän palautus mahdollista aina kerran kuukaudessa)
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op, 3.10.2022-30.7.203 (tentti/tehtävänpalautus 11.12.2022., 26.2.2023, 23.4.2023, 28.5.2023, 30.7.2023)
Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op, 5.9.2022-30.6.2023 (tentti/tehtävänpalautus 30.11.2022, 12.3.2023, 7.5.2023, 30.6.2023)
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op, 9.1.-5.3.2023
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op, 20.2.-24.4.2023
 

Opintokokonaisuuden hinta on 415 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

15.03.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 22.8.2022 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).