Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op (UEF)

Sosiaalipsykologian perusopinnot

13.09.2023 00:00 - 31.12.2024 00:00

Lähde mukaan Sosiaalipsykologian opintoihin tarkastelelemaan ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Samalla perehdyt ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviin ilmiöihin. Itä-Suomen yliopiston mukaisissa sosiaalipsykologian opinnoissa erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipsykologian opiskelu sopii sosiaalista hyvinvointia edistävissä auttamisammateissa toimiville ja erilaisissa työelämän kehittämis- ja henkilöstötehtävissä työskenteleville. Sosiaalipsykologian opiskelu antaa valmiuksia ja asiantuntijuutta esimerkiksi erilaisiin henkilöstöhallinnon, tiimiorganisaatioiden, markkinoinnin, rekrytoinnin, koulutuksen ja vuorovaikutustaitojen parissa suoritettaviin tehtäviin. Opinnot on tarkoitettu niin julkisella sektorilla (kunnat, valtio), yrityksissä kuin kolmannella sektorillakin (järjestöt, yhdistykset) toimiville sekä kaikille kiinnostuneille.

Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu moniin eri tutkintoihin.
 

Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?

Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op koostuvat seuraavista opintojaksoista.
Huom! Klikkaamalla jakson nimeä saat näkyviin jaksokohtaiset tiedot. 

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, verkkokurssi 13.9. – 5.11.2023
Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op, verkkokurssi 1.11. – 13.12.2023
Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, verkkotentti

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, verkkotentti
Minuus, mielenterveys ja identiteetti 5 op, verkkokurssi 17.1. – 18.3.2024

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintojaksot Sosiaalipsykologian perusteet, Ryhmät ja vuorovaikutus ja Minuus ja elämänkulku ovat aikataulutettuja ja ne sisältävät erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä, jotka etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Nämä opintojaksot on mahdollista suorittaa ainoastaan syys- tai kevätlukukaudella. Opintojaksot Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä ja Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin suoritetaan kirjallisuuden verkkotenttinä. Vaihtoehtoisia tenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudelle.

415 € Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 225 €.

31.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 29.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).