Sosiaalipsykologian perusteet 5 (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

13.09.2023 00:00 - 05.11.2023 00:00

Monimuotoinen verkkokurssi: 13.9. – 5.11.2023.

Tieteenalan käsitteelliset perusteet ja yleiset lähestymistavat.

Opiskelija
•    tunnistaa sosiaalipsykologian tutkimuskohteet
•    osaa määritellä sosiaalipsykologian peruskäsitteet
•    tuntee joitakin sosiaalipsykologian tutkimussuuntauksia
•    osaa selittää sosiaalipsykologian tutkimussuuntauksien eroja

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: eettisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson monimuotoisena verkkokurssina.

Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Opintojaksolle on ilmoittauduttava viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Opintojakson verkko-oppimisympäristöön tulee kirjautua viimeistään opintojakson aloituspäivänä, sillä opintojaksolla työskentely alkaa heti silloin. Kyse on monimuoto-opiskelusta, johon kuuluu erilaisten oppimistehtävien tekemistä pitkin opintojaksoa. Ilmoittautumisen jälkeen saat ohjeet UEF-tunnusten aktivointiin sekä verkko-oppimisympäristöön kirjautumiseen.

0–5, monimuotoinen verkkokurssi 100 %.

Mia Silfver

Opinnot suositellaan aloittamaan tällä opintojaksolla.

Oppimateriaalit
•    Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liebkind, Johanna Ruusuvuori, Jan-Erik Lönnqvist, Nelli Hankonen, Tuuli Anna Mähönen, Inga Jasinskaja-Lahti, Jukka Lipponen: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita, 2020. Saatavilla e-kirjana kirjaston kautta
•    Lisäksi muu Moodle-ympäristössä ilmoitettu oheismateriaali.
 

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

29.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 29.8.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).