Sosiaalipsykologian perusteet 5 (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

13.09.2023 00:00 - 05.11.2023 00:00

Monimuotoinen verkkokurssi: 13.9. – 5.11.2023

Tieteenalan käsitteelliset perusteet ja yleiset lähestymistavat.

Opiskelija
•    tunnistaa sosiaalipsykologian tutkimuskohteet
•    osaa määritellä sosiaalipsykologian peruskäsitteet
•    tuntee joitakin sosiaalipsykologian tutkimussuuntauksia
•    osaa selittää sosiaalipsykologian tutkimussuuntauksien eroja

Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja: eettisyys, kestävyys ja vastuullisuus, kriittinen ajattelu, oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutus ja viestintä.

Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat opintojakson monimuotoisena verkkokurssina.

0–5, monimuotoinen verkkokurssi 100 %.

vahvistuu myöhemmin

Opinnot suositellaan aloittamaan tällä opintojaksolla.

Oppimateriaalit
•    Klaus Helkama, Rauni Myllyniemi, Karmela Liebkind, Johanna Ruusuvuori, Jan-Erik Lönnqvist, Nelli Hankonen, Tuuli Anna Mähönen, Inga Jasinskaja-Lahti, Jukka Lipponen: Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita, 2020. Saatavilla e-kirjana kirjaston kautta
•    Lisäksi muu Moodle-ympäristössä ilmoitettu oheismateriaali.
 

95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

29.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 29.8.2023 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).