Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF)

Sosiaalityön aineopinnot 35 op (UEF) lv. 23-24

01.08.2023 00:00 - 31.07.2025 00:00

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen.

Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Vastuuhenkilö: professori Timo Toikko.

Sosiaalityön aineopinnot sopivat kaikille tutkintotavoitteisille opiskelijoille sekä sosiaalityön perusopinnot suorittaneille jatko-opinnoiksi, samalla syventäen perusopinnoissa opittuja sisältöjä. Erityisesti sosiaalialalla/sosiaalityössä toimiville tai sosiaalityöhön aikoville kuntien, järjestöjen ja yksityisten organisaatioiden työntekijöille.

Hyväksiluku: aineopinnoissa ei hyväksilukuja Itä-Suomen yliopistossa.
 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet. Opiskelija osaa toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen sekä liittää ne rakenteelliseen sosiaalityöhön.
Aineopintoihin edellytetään Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suorittamista, koska perusopinnoissa hankitaan valmiudet syventää sosiaalityön tuntemusta aineopinnoissa. Perusopinnot on mahdollista opiskella työn ohessa yhden lukuvuoden aikana ja aineopintojen suorittamiseen on hyvä varata aikaa kaksi lukuvuotta. Sosiaalityön opinnot ovat pääsääntöisesti verkko- tai etäopintoja.
 

Opintokokonaisuuden hinta on 480 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 315 €.

21.08.2023 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 21.8.2023 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksoille Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).